bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

In the
mind of the CEO

Därför behöver elbilsbranschen europeiska batterimineraler

Omställningen till el som kraftkälla inom fordons- och transportbranschen fortsätter. På Eurobattery Minerals har vi bestämt oss, vi ska vara en viktig del i denna värdekedja och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid. Som ni känner till så har vi en tydlig och långsiktig vision; att tillhandahålla batterimineraler (vårt fokus är nickel, koppar och kobolt) utvunna i Europa till den europeiska elbilsindustrin och vi ska göra det på ett etiskt sätt och med full spårbarhet. På så sätt strävar vi efter att vara själva grunden i värdekedjan för batteriproduktion. 

Gruvindustrin en viktig del i omställningen

I takt med att omställningen från fossila drivmedel till eldrivna fordon fortsätter, så har EU på ett tydligt sätt pekat på gruvindustrin och den viktiga roll den spelar för att uppnå detta skifte. Och i takt med att bilindustrin lanserar ett stort antal nya elbilsmodeller så ökar behovet av att både utveckla och tillverka batterier.  Som ett resultat av detta har batterimineraler, och det behövs 35 olika mineraler i alla batterier, snabbt blivit några av de viktigaste råvarorna i världen. 

Detta gäller särskilt inom Europa, analytiker uppskattar att det i regionen idag bara tillverkas 2-4 procent av alla de batterier som behövs för att försörja den europeiska elbilsbranschen. Även om vi kan läsa om nya batterifabriker i Europa så är efterfrågan av batterier mycket större än utbudet. 

Beroendet av ett fåtal producerande länder är inte hållbart

Som för alla viktiga råvaror så är länder med sådana tillgångar först och främst intresserade av att se till att deras egen industri får råvaran. Med detta i bakhuvudet låt mig vara väldigt tydlig; mineralerna som behövs i batterier finns det gott om. Men vi kan inte vara beroende av att länder utanför Europa ska tillhandhålla både batterimineralerna och batterierna som behövs för den europeiska bilindustrin.  Stora industrier kan helt enkelt inte driva sin verksamhet med en sån osäkerhet i försörjningskedjan som detta innebär. 

Beroendet av ett fåtal länder är inte heller en strategi som fungerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Tyvärr är det så att gruvindustrin i vissa länder fortsatt har utmaningar när det kommer till miljö och arbetsvillkor. Exempelvis bryts den största delen av all kobolt i Kongo, ett land där gruvindustrin har stora utmaningar med barnarbete, miljö och väpnade konflikter. 

EU måste arbeta hårdare för att utvinna batterimineraler i regionen

Sammantaget skickar detta en tydlig signal till EU om att ett ännu hårdare arbete krävs för att utvinna batterimineraler inom Europa. Jag har många års erfarenhet från gruvindustrin och jag har sett utvecklingen av både metoder och processer. En europeisk gruvproduktion har allt som krävs för att vara en hållbar industri och kunna bli en viktig bidragsgivare till elektrifieringen av transportindustrin. 

Eurobattery Minerals är redan med i racet och vi ser fram emot att driva utvecklingen!

Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez