bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 15 maj 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är glada att kunna meddela att FinnCobalt Oy:s malmreserver och mineralresurser i Hautalampi har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för naturresurser (UNFC). Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har beslutat att förvärva ytterligare 30 %.

“Att uppnå de högsta FN-klassificeringarna är ett mycket viktigt bevis på den potential som Hautalampiprojektet har när det kommer till att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler till den europeiska marknaden.”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

UNFC är ett internationellt system för klassificering, hantering och rapportering av energi-, mineral- och råvaruresurser. UNFC-klassificeringen överensstämmer med Europeiska kommissionens förslag om råvaror: Critical Raw Materials Act som Europeiska kommissionen publicerade den 16 mars 2023. I förslaget föreslås att varje EU-land ska klassificera sina mineralreserver enligt FN:s ramklassificering för naturresurser. Hautalampi UNFC:s faktiska klassificering gjordes ursprungligen av Finlands geologiska undersökning (GTK).

Informationen i rapporten “Hautalampi Ore Reserves and Mineral Resources classification according to UNFC-2019 and bridging to the JORC 2012-Code” avser malmreserver och mineraltillgångar som utarbetats av AFRY Finland Oy (7 mars 2023) och överförts till UNFC-klassificeringen.

Rapporten har utarbetats av Dr. Hannu Makkonen (EurGeol), Suomen Malmitutkimus Oy, som också har varit medlem i teamet som utarbetat vägledningen (180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC) för UNFC. Dr. Makkonen äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

Hela Hautalampi UNFC-rapporten finns på Eurobattery Minerals webbplats: https://eurobatteryminerals.com/en/projects/hautalampi/.

Stockholm, 19 december 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) tillkännagav idag ett nytt forskningssamarbete med Uppsala universitet om brytning av sällsynta jordartsmetaller i bolagets svenska projekt Fetsjön. Samarbetet syftar till att undersöka möjligheten till storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller med hjälp av etablerade metoder. Sällsynta jordartsmetaller är kritiska komponenter i elfordon och i annan elektronisk utrustning och råvaror som klassificeras som “kritiska” av Europeiska unionen.

”Vi är glada över att inleda en ny fas i vårt batterimineralprojekt i Fetsjön med ett förnyat samarbete med Uppsala universitet. Att få bort Europas beroende av sällsynta jordartsmetaller har hög prioritet bland europeiska industriföretag och bland politiker. I det här sammanhanget är det Eurobattery Minerals ambition att tillgodose detta behov med ansvarsfullt utvunna batterimineraler,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Tillsammans med Uppsala universitet kommer Eurobattery Minerals att delta och delfinansiera ett nytt forskningsinitiativ med fokus på storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller från mineralen monazit. Till skillnad från andra mineral där sällsynta jordartsmetaller förekommer innehåller monazit inte uran, vilket gör det möjligt att utvinna metallerna utan risk för oönskade bieffekter.

Enligt prover från tidigare omfattande borrkampanjer som genomfördes 2006–2007 i 52 borrhål har monaziten i Fetsjön visat sig bestå av så höga förekomster av sällsynta jordartsmetaller som 30 %. Förutom Fetsjön har Eurobattery Minerals också ett undersökningstillstånd för det mycket större Rönnberget. Rönnberget ligger nära Fetsjön och har en liknande geologi. Provborrningar och analyser som genomfördes 2016 tyder på att monazit finns på flera platser i Rönnberget.

Forskningsprojektet inleds omedelbart och kommer att ledas av Jaroslaw Majka, professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Stockholm, 7 december 2022 – SRH AlsterResearchs analytiker har inlett bevakning av Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”). De oberoende analytikerna har utfärdat en ”Speculative BUY”-rekommendation med en riktkurs på 12,25 kronor för aktierna i det unga gruvföretaget som fokuserar på ansvarsfull utvinning av batterimineraler. Vid den nuvarande aktiekursen på 4,73 kronor motsvarar detta en kurspotential på 159 procent. Bedömningen baseras på Eurobattery Minerals goda positionering där de drar nytta av den snabbt ökande efterfrågan på mineraler som nickel, kobolt eller koppar, vilka är viktiga för elektrifieringen av den globala bilindustrin. Eurobattery Minerals kommer att kunna tillgodose denna efterfrågan tack vare de höga uppskattade mineralfyndigheterna.

Beräkningen av riktpriset baseras på en post money-värdering, med hänsyn till den pågående kapitalökningen på upp till 50 miljoner kronor, som syftar till att öka bolagets andel i huvudfyndigheten Hautalampi. Analytikernas värdering hittills tar endast hänsyn till den befintliga 40-procentiga andelen i Hautalampi. Den utökning av aktieinnehavet som förväntas under kapitalåtgärden erbjuder följaktligen ytterligare uppgångspotential.

I sin första analys framhöll AlsterResearch att Eurobattery Minerals projekt uteslutande är belägna i Tier-1-länder som Sverige, Finland och Spanien. Etiska, spårbara och miljövänliga aspekter gör Eurobattery Minerals till en idealisk ESG-kompatibel investering och bidrar till analytikerns övergripande positiva utsikter. Dessutom har Eurobattery Minerals ett starkt track record när det gäller att öka uppskattningarna av mineraler i flaggskeppsprojekt. Detta återspeglar väl kvaliteten och bedömningskapaciteten hos Eurobattery Minerals ledning. En bidragande faktor till analytikerns positiva bedömning är det faktum att Eurobattery Minerals viktigaste resurser i Hautalampi, Finland, kategoriseras som “uppmätta tillgångar” med en sannolikhet på mer än 90 % för att tillgångarna är tillgängliga och rena, och dessa har redan nått stadiet för genomförbarhetsstudie. Detta skiljer Eurobattery Minerals från andra gruvbolag som har mindre mogna och därmed mindre sannolika gruvresurser.

Den detaljerade analysen kan laddas ner från Eurobattery Minerals AB:s webbplats på följande länk: https://investors.eurobatteryminerals.com/pdf/alsterresearch-initiation-eurobattery-minerals.pdf.

Om AlsterResearch AG

AlsterResearch AG är ett oberoende analysföretag som fokuserar på analys och marknadsföring av tyska och utvalda europeiska aktier. Hela täckningen av nästan 100 företag är fritt tillgänglig via den digitala ResearchHub (www.research-hub.de). Målgrupperna är framför allt boutiquefonder, familjeföretag och oberoende kapitalförvaltare i Tyskland och utomlands, som numera är avskurna från professionella analyser på grund av bestämmelser som MiFiD II.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Stockholm, 25 november 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelade idag att Ilari Kinnunen har utsetts till ny managing director för FinnCobalt Oy i Finland från och med den 1 mars 2023. Han ersätter nuvarande managing director Markus Ekberg, som kommer gå i pension. Markus Ekberg fortsätter som styrelseordförande för FinnCobalt Oy. Ilari Kinnunen, kommer att ansvara för utvecklingen och driften av det finska batterimineralprojektet Hautalampi. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har möjlighet att förvärva 100 %.

“Jag är mycket glad över att välkomna Ilari till Eurobattery Minerals. Med sin erfarenhet kommer han att spela en viktig roll i att utveckla vårt batterimineralprojekt i Finland till en gruva. Samtidigt vill jag tacka Markus som har varit en viktig del av vår verksamhet för att föra oss så här långt. I sin roll har han banat väg för en mycket lovande batterimineralgruva i Finland”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Ilari Kinnunen har nästan 20 års erfarenhet från olika roller inom gruvsektorn. Senast var han senior mining manager i Finland på det globala företaget Elementis Minerals Oy, där han tidigare haft flera andra ledande befattningar. Ilari har en M. Sc. i mineralteknik från Aalto-universitetet, avdelningen för kemi och materialvetenskap. Han kommer att vara baserad i Outokumpu i Finland, där Hautalampiprojektet ligger.

“Jag ser fram emot att ansluta till Eurobattery Minerals och ta på mig ansvaret för att tillsammans med det kompetenta teamet utveckla det mycket lovande gruvprojektet Hautalampi. När vi nu har full rätt att exploatera alla mineraltillgångar i området är vår nästa prioritet genomförbarhetsstudien”, säger Ilari Kinnunen.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt FinnCobalt Oy

Markus Ekberg – managing director

E-post: markus.ekberg@finncobalt.com

Telefon +358 40 706 4850

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – vd

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Stockholm, 16 november 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de har fått det slutgiltiga beslutet gällande koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi. Det slutliga beslutet kan överklagas i 30 dagar. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet. Eurobattery Minerals planerar att förvärva resterande 60 % av ägarbolaget FinnCobalt Oy under första halvåret 2023.

Tillståndet ger FinnCobalt Oy alla rättigheter att exploatera alla mineraltillgångar som finns i koncessionsområdet för gruvverksamhet (se karta över området i bilaga). Bolaget äger redan 93 % av den totala koncessionsytan på 277 hektar. Det återstående markinnehavet ägs av lokala markägare som får en ersättning på totalt 27 000 euro, som ska betalas inom tre månader.

“Att vi nu slutfört processen kring koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi tar oss ett steg närmare en europeisk gruva för batterimineraler. Vi har nu full rätt att exploatera alla mineraltillgångar i området i enlighet med den finska gruvlagen. I kombination med att fylla i miljötillståndsansökan, planerar vi för genomförbarhetsstudien i början av 2023”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Till detta pressmeddelande bifogas en bilaga med en karta över koncessionsområdet för gruvverksamhet.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor:

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, e-post: info@augment.se.

Stockholm, 14 november 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar idag att alla deras sju undersökningstillstånd i Sverige har förlängts med ett år.

“Jag är glad att vi har förlängt våra undersökningstillstånd i Sverige. För att tillgodose behovet av ansvarsfullt och i Europa utvunna batterimineraler för att driva den elektriska revolutionen och för hållbara energilösningar behöver vi fler gruvor i Europa. Flera av våra svenska projekt har potential att tillhandahålla dessa kritiska råvaror och kan därmed bidra till en ökad självförsörjning av batterimineraler i Europa”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Bergsstaten har beslutat att alla Eurobattery Minerals undersökningstillstånd automatiskt ska förlängas med ett år. Förlängningen är ett resultat av en lagändring för att mildra effekterna av pandemin, vilket förlänger giltigheten för alla undersökningstillstånd som var i kraft den 9 juni i år.

Eurobattery Minerals har sju (7) undersökningstillstånd för batterimineraler i Sverige och Bergsstaten har bekräftat att alla dessa nu har förlängts med ett år.

Nedan finns en förteckning över alla Eurobattery Minerals undersökningstillstånd i Sverige, inklusive mineral- och metallfokus samt plats.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – vd

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, e-post: info@augment.se.

Stockholm, 18 oktober 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det har mottagit den fullständiga JORC-kompatibla rapporten med titeln “Hautalampi Ni-, Cu-, Co-Deposit Mineral Resource Estimate, Outokumpu, Finland”. Bolaget tillkännagav resultaten från rapporten redan den 29 september 2022.

Den oberoende JORC-kompatibla rapporten som utarbetats av AFRY Finland Oy drar slutsatsen att jämfört med tidigare analys år 2021 har de tillgängliga mineraltillgångarna i gruvprojektet nästan fördubblats med närapå 40 % mer metaller. Eurobattery Minerals äger 40% av Hautalampiprojektet och har optionen att förvärva 100% från dess nuvarande majoritetsägare FinnCobalt.

“Det gläder mig att rapporten bekräftar att vårt finska gruvprojekt är en betydande källa för ansvarsfullt utvunna batterimineraler i Europa med nästan 40 procent mer metaller än tidigare uppskattningar. Vi genomför nu ytterligare tekniska och ekonomiska utvärderingar av vårt finska projekt för batterimineraler”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Mineraltillgången beräknas med hjälp av en databas som innehåller cirka 86 500 meter diamantkärnborrning inklusive 4 600 meter borrade under kampanjen 2021.

Rapporten är framtagen av AFRY Finland Oy och kan laddas ned på: https://investors.eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/.

Behörig persons (Qualified Person’s) uttalande

Informationen i denna pressrelease gällande mineraltillgångarna är baserad på information sammanställd av Ville-Matti Seppä, en kompetent person (QP) som har en EurGeol-kompetens.

Seppä är heltidsanställd på AFRY Finland Oy. Han har en betryggande erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som nu bedöms och han har den kunskap som krävs för att kvalificera sig som en behörig person (QP) enligt definitionen i 2012 års upplaga av “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”. Seppä har granskat, verifierat och godkänt innehållet i detta pressmeddelande när det gäller beräkningen av mineraltillgångarna. Han äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations:

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, e-post: info@augment.se.

Stockholm, 29 september 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) har idag meddelat att man har fått en uppdaterad resursberäkning av Hautalampiprojektet.

I den svenska översättningen av pressmeddelandet står det att Eurobattery Minerals äger 40% av Hautalampiprojektet och har optionen att förvärva 100% från sin nuvarande majoritetsägare FinnCobalt.

Texten skulle ha översatts på följande sett: Eurobattery Minerals äger 40% av Hautalampiprojektet och har optionen att förvärva 100% från dess nuvarande majoritetsägare FinnCobalt.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, e-post: info@augment.se.

Stockholm, 26 september 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), meddelar idag att majoritetsägaren av det finska Hautalampiprojektet, FinnCobalt Oy, har mottagit en begäran om ytterligare information för Hautalampiprojektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) från Norra Karelens centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö (“ELY-centre”). Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt och har en option att öka ägandet till 100 %.

Den komplexa karaktären av den tidigare koppargruvan kräver att mer information om den aktuella miljösituationen lämnas in som en del av miljökonsekvensbedömningen. Myndigheterna efterfrågar även mer detaljerad teknisk information, särskilt om de föreslagna lagringsanläggningarna för avfall.

”Vår uppfattning är att dessa krav kommer att hjälpa och påskynda processen för den slutliga miljötillståndsansökan. Arbetet med att slutföra MKB och utarbetandet av den slutliga miljötillståndsansökan kommer nu att påbörjas samtidigt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Sara Pinto

Tfn: +49 (0) 89-1250903-35

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 30 augusti 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), meddelar idag att nödvändig dokumentation för att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen och drifttillståndet för sitt Spanska batterimineralsprojekt Corcel har lämnats in till energi- och gruvmyndigheten i La Coruña.

”Nickel-kobolt och koppargruvan i norra Spanien kommer att vara viktig då den levererar ansvarsfullt utvunnet råvaror som behövs för en ren omställning av både elfordons- och energiindustrin. Mot bakgrund av bristen på, samt den ökande efterfrågan av, dessa mineraler har EU pekat ut resurserna som strategiska. På Eurobattery Minerals är vi redo att svara upp mot både EU-politikernas och industrins behov av batterimineraler utvunna i Europa”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.  

Mer information om de dokuments som har lämnats in

Att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen och drifttillståndet är grundläggande för att gruvdriften i Corcel ska kunna starta. För att få dessa tillstånd har Eurobattery Minerals nu lämnat in ansökan om utvinning (1), miljökonsekvensutredningen (2) och efterbehandlingsplanen (3) till de lokala myndigheterna.

Om Corcelprojektet

Corcelprojektet består av tre olika fyndigheter (Castriz, Monte Mayor och Monte Castello) och ligger på en stor Ni-Co-Cu-fyndighet i nordöstra Spanien. Baserat på resultat från flera nyligen genomförda borrkampanjer och oberoende rapporter siktar Eurobattery Minerals på att producera mineraler för några miljoner bilbatterier med en kapacitet på 60 kWh från Corcelprojektet i framtiden.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.