bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 26 oktober 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är en partner i centrumet ”Smart Exploration Research” som leds av Uppsala universitet. Centrumet har beviljats 60 MSEK av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som ska bedriva forskning gällande utvinning och anrikning av metaller och mineraler.

“Samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet är avgörande i vårt arbete för att skapa en mer hållbar framtid. Som leverantör av batterimineraler som driver den elektriska revolutionen är Eurobattery Minerals fast beslutna att stödja denna utveckling och att vara en del av detta viktiga forskningsprojekt om strategiska metaller och mineraler”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Centrumet ”Smart Exploration Research” drivs Alireza Malehmir, professor i geofysik på Uppsala universitet och inkluderar experter inom geovetenskap, nanoteknik, dataanalys, borrteknik, drönare och robotlösningar. Projektet inkluderar deltagande från forskare från Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet, samt representanter från Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Samarkand2015, BitSimNow, Eurobattery Minerals och Amkvo.

För ytterligare information se pressmeddelande från Stiftelsen för strategisk forskning https://strategiska.se/en/uppsala-university-lead-the-center-for-strategic-metals/.

Stockholm, 21 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) meddelar att stadsutvecklingsnämnden i Outokumpu har initierat en ändring av detaljplanen för gruvprojektet Hautalampi. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har beslutat att förvärva ytterligare 30 %.

”Jag är mycket nöjd med hur arbetet fortskrider i vårt finska gruvprojekt för batterimineraler. Igår fick vi den officiella registreringen i det finska gruvregistret, och idag tillkännagav myndigheterna starten på arbetet med ändringen av detaljplanen och områdesplanen. Det är uppmuntrande att se hur vårt team i Finland arbetar i nära samarbete med de lokala myndigheterna för att föra projektet framåt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Detaljplaneringen sker i enlighet med markanvändnings- och bygglagen i Finland och syftar till att stödja byggnation av anläggning inom området inom en snar framtid. Detta inkluderar bygglov och myndighetstillsyn.

Outokumpu stad bjöd in till en upphandling av tjänster för utarbetande av detaljplanen för Hautalampigruvans område där Sweco Finland Oy valdes.

“Vi är mycket nöjda med det arbete som Outokumpu stad gör avseende ändringar i detaljplanen och vi ser fram emot framtida samarbeten med intressenter, inklusive markägare och stadsfullmäktige”, säger Ilari Kinnunen, Managing Director för FinnCobalt Oy.

Stockholm, 20 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är glada att meddela att Säkerhets- och kemikaliemyndigheten i Finland, (Tukes), har fört in (9.6.2023) Hautalampi gruvrätt (K7802) i gruvregistret i enlighet med gruvlagen (503/1965). Hautalampi gruvområde har full rättskraft för sin underjordiska gruva och sin bearbetningskoncession.

”Jag är glad över att gruvrättigheten Hautalampi nu har registrerats i Finlands officiella gruvregister. Detta är ett viktigt steg i våra förberedelser för att starta gruvan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Stockholm, 19 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) har fått ytterligare en rapport från forskarna i forskningssamarbetet med Uppsala universitet och AGH University of Science and Technology i Krakow, Polen.

Den nya rapporten bekräftar ytterligare bärigheten i den nya metoden för storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Eurobattery Minerals Fetsjönprojekt i Sverige. Metoden möjliggör utvinning av sällsynta jordartsmetaller genom kemisk behandling vid låga temperaturer, vilket gör att kostsam och tidskrävande mekanisk behandling kan undvikas. Behandling vid låg temperatur möjliggör cirkulär användning av kemikalier. Dessutom drar forskarna slutsatsen att metoden, som är patenterad i Polen, också kan användas för att utvinna dessa viktiga råmaterial från andra geologiska formationer.

“Att utvinna sällsynta jordartsmetaller från Europa är en viktig prioritering för regionen. Det skulle säkra vår tillgång till viktiga mineraler för den gröna omställningen och frigöra oss från vårt ohälsosamma beroende av konfliktmineraler. Den nya metoden för mycket effektiv utvinning möjliggör prospektering av europeiska mineralfyndigheter, såsom vårt projekt i Fetsjön”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Forskningsprojektet som stöds av Eurobattery Minerals leds av professor Jaroslaw Majka vid Uppsala universitet och professor Maciej Manecki vid AGH University of Science and Technology i Krakow med stöd av doktorand Julia Sordyl som representerar båda universiteten. Parterna undersöker möjligheten till ett storskaligt pilotprojekt.

Mer information om projektet: https://investors.eurobatteryminerals.com/pressmeddelanden/ny-banbrytande-metod-moejliggoer-naestan-100-utvinning-av-saellsynta-jordartsmetaller-i-fetsjoen/.

Stockholm, 15 maj 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är glada att kunna meddela att FinnCobalt Oy:s malmreserver och mineralresurser i Hautalampi har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för naturresurser (UNFC). Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har beslutat att förvärva ytterligare 30 %.

“Att uppnå de högsta FN-klassificeringarna är ett mycket viktigt bevis på den potential som Hautalampiprojektet har när det kommer till att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler till den europeiska marknaden.”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

UNFC är ett internationellt system för klassificering, hantering och rapportering av energi-, mineral- och råvaruresurser. UNFC-klassificeringen överensstämmer med Europeiska kommissionens förslag om råvaror: Critical Raw Materials Act som Europeiska kommissionen publicerade den 16 mars 2023. I förslaget föreslås att varje EU-land ska klassificera sina mineralreserver enligt FN:s ramklassificering för naturresurser. Hautalampi UNFC:s faktiska klassificering gjordes ursprungligen av Finlands geologiska undersökning (GTK).

Informationen i rapporten “Hautalampi Ore Reserves and Mineral Resources classification according to UNFC-2019 and bridging to the JORC 2012-Code” avser malmreserver och mineraltillgångar som utarbetats av AFRY Finland Oy (7 mars 2023) och överförts till UNFC-klassificeringen.

Rapporten har utarbetats av Dr. Hannu Makkonen (EurGeol), Suomen Malmitutkimus Oy, som också har varit medlem i teamet som utarbetat vägledningen (180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC) för UNFC. Dr. Makkonen äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

Hela Hautalampi UNFC-rapporten finns på Eurobattery Minerals webbplats: https://eurobatteryminerals.com/en/projects/hautalampi/.

Stockholm, 19 december 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) tillkännagav idag ett nytt forskningssamarbete med Uppsala universitet om brytning av sällsynta jordartsmetaller i bolagets svenska projekt Fetsjön. Samarbetet syftar till att undersöka möjligheten till storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller med hjälp av etablerade metoder. Sällsynta jordartsmetaller är kritiska komponenter i elfordon och i annan elektronisk utrustning och råvaror som klassificeras som “kritiska” av Europeiska unionen.

”Vi är glada över att inleda en ny fas i vårt batterimineralprojekt i Fetsjön med ett förnyat samarbete med Uppsala universitet. Att få bort Europas beroende av sällsynta jordartsmetaller har hög prioritet bland europeiska industriföretag och bland politiker. I det här sammanhanget är det Eurobattery Minerals ambition att tillgodose detta behov med ansvarsfullt utvunna batterimineraler,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Tillsammans med Uppsala universitet kommer Eurobattery Minerals att delta och delfinansiera ett nytt forskningsinitiativ med fokus på storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller från mineralen monazit. Till skillnad från andra mineral där sällsynta jordartsmetaller förekommer innehåller monazit inte uran, vilket gör det möjligt att utvinna metallerna utan risk för oönskade bieffekter.

Enligt prover från tidigare omfattande borrkampanjer som genomfördes 2006–2007 i 52 borrhål har monaziten i Fetsjön visat sig bestå av så höga förekomster av sällsynta jordartsmetaller som 30 %. Förutom Fetsjön har Eurobattery Minerals också ett undersökningstillstånd för det mycket större Rönnberget. Rönnberget ligger nära Fetsjön och har en liknande geologi. Provborrningar och analyser som genomfördes 2016 tyder på att monazit finns på flera platser i Rönnberget.

Forskningsprojektet inleds omedelbart och kommer att ledas av Jaroslaw Majka, professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Stockholm, 7 december 2022 – SRH AlsterResearchs analytiker har inlett bevakning av Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”). De oberoende analytikerna har utfärdat en ”Speculative BUY”-rekommendation med en riktkurs på 12,25 kronor för aktierna i det unga gruvföretaget som fokuserar på ansvarsfull utvinning av batterimineraler. Vid den nuvarande aktiekursen på 4,73 kronor motsvarar detta en kurspotential på 159 procent. Bedömningen baseras på Eurobattery Minerals goda positionering där de drar nytta av den snabbt ökande efterfrågan på mineraler som nickel, kobolt eller koppar, vilka är viktiga för elektrifieringen av den globala bilindustrin. Eurobattery Minerals kommer att kunna tillgodose denna efterfrågan tack vare de höga uppskattade mineralfyndigheterna.

Beräkningen av riktpriset baseras på en post money-värdering, med hänsyn till den pågående kapitalökningen på upp till 50 miljoner kronor, som syftar till att öka bolagets andel i huvudfyndigheten Hautalampi. Analytikernas värdering hittills tar endast hänsyn till den befintliga 40-procentiga andelen i Hautalampi. Den utökning av aktieinnehavet som förväntas under kapitalåtgärden erbjuder följaktligen ytterligare uppgångspotential.

I sin första analys framhöll AlsterResearch att Eurobattery Minerals projekt uteslutande är belägna i Tier-1-länder som Sverige, Finland och Spanien. Etiska, spårbara och miljövänliga aspekter gör Eurobattery Minerals till en idealisk ESG-kompatibel investering och bidrar till analytikerns övergripande positiva utsikter. Dessutom har Eurobattery Minerals ett starkt track record när det gäller att öka uppskattningarna av mineraler i flaggskeppsprojekt. Detta återspeglar väl kvaliteten och bedömningskapaciteten hos Eurobattery Minerals ledning. En bidragande faktor till analytikerns positiva bedömning är det faktum att Eurobattery Minerals viktigaste resurser i Hautalampi, Finland, kategoriseras som “uppmätta tillgångar” med en sannolikhet på mer än 90 % för att tillgångarna är tillgängliga och rena, och dessa har redan nått stadiet för genomförbarhetsstudie. Detta skiljer Eurobattery Minerals från andra gruvbolag som har mindre mogna och därmed mindre sannolika gruvresurser.

Den detaljerade analysen kan laddas ner från Eurobattery Minerals AB:s webbplats på följande länk: https://investors.eurobatteryminerals.com/pdf/alsterresearch-initiation-eurobattery-minerals.pdf.

Om AlsterResearch AG

AlsterResearch AG är ett oberoende analysföretag som fokuserar på analys och marknadsföring av tyska och utvalda europeiska aktier. Hela täckningen av nästan 100 företag är fritt tillgänglig via den digitala ResearchHub (www.research-hub.de). Målgrupperna är framför allt boutiquefonder, familjeföretag och oberoende kapitalförvaltare i Tyskland och utomlands, som numera är avskurna från professionella analyser på grund av bestämmelser som MiFiD II.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Stockholm, 25 november 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelade idag att Ilari Kinnunen har utsetts till ny managing director för FinnCobalt Oy i Finland från och med den 1 mars 2023. Han ersätter nuvarande managing director Markus Ekberg, som kommer gå i pension. Markus Ekberg fortsätter som styrelseordförande för FinnCobalt Oy. Ilari Kinnunen, kommer att ansvara för utvecklingen och driften av det finska batterimineralprojektet Hautalampi. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har möjlighet att förvärva 100 %.

“Jag är mycket glad över att välkomna Ilari till Eurobattery Minerals. Med sin erfarenhet kommer han att spela en viktig roll i att utveckla vårt batterimineralprojekt i Finland till en gruva. Samtidigt vill jag tacka Markus som har varit en viktig del av vår verksamhet för att föra oss så här långt. I sin roll har han banat väg för en mycket lovande batterimineralgruva i Finland”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Ilari Kinnunen har nästan 20 års erfarenhet från olika roller inom gruvsektorn. Senast var han senior mining manager i Finland på det globala företaget Elementis Minerals Oy, där han tidigare haft flera andra ledande befattningar. Ilari har en M. Sc. i mineralteknik från Aalto-universitetet, avdelningen för kemi och materialvetenskap. Han kommer att vara baserad i Outokumpu i Finland, där Hautalampiprojektet ligger.

“Jag ser fram emot att ansluta till Eurobattery Minerals och ta på mig ansvaret för att tillsammans med det kompetenta teamet utveckla det mycket lovande gruvprojektet Hautalampi. När vi nu har full rätt att exploatera alla mineraltillgångar i området är vår nästa prioritet genomförbarhetsstudien”, säger Ilari Kinnunen.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt FinnCobalt Oy

Markus Ekberg – managing director

E-post: markus.ekberg@finncobalt.com

Telefon +358 40 706 4850

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – vd

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Stockholm, 16 november 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de har fått det slutgiltiga beslutet gällande koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi. Det slutliga beslutet kan överklagas i 30 dagar. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet. Eurobattery Minerals planerar att förvärva resterande 60 % av ägarbolaget FinnCobalt Oy under första halvåret 2023.

Tillståndet ger FinnCobalt Oy alla rättigheter att exploatera alla mineraltillgångar som finns i koncessionsområdet för gruvverksamhet (se karta över området i bilaga). Bolaget äger redan 93 % av den totala koncessionsytan på 277 hektar. Det återstående markinnehavet ägs av lokala markägare som får en ersättning på totalt 27 000 euro, som ska betalas inom tre månader.

“Att vi nu slutfört processen kring koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi tar oss ett steg närmare en europeisk gruva för batterimineraler. Vi har nu full rätt att exploatera alla mineraltillgångar i området i enlighet med den finska gruvlagen. I kombination med att fylla i miljötillståndsansökan, planerar vi för genomförbarhetsstudien i början av 2023”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Till detta pressmeddelande bifogas en bilaga med en karta över koncessionsområdet för gruvverksamhet.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor:

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, e-post: info@augment.se.

Stockholm, 14 november 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar idag att alla deras sju undersökningstillstånd i Sverige har förlängts med ett år.

“Jag är glad att vi har förlängt våra undersökningstillstånd i Sverige. För att tillgodose behovet av ansvarsfullt och i Europa utvunna batterimineraler för att driva den elektriska revolutionen och för hållbara energilösningar behöver vi fler gruvor i Europa. Flera av våra svenska projekt har potential att tillhandahålla dessa kritiska råvaror och kan därmed bidra till en ökad självförsörjning av batterimineraler i Europa”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Bergsstaten har beslutat att alla Eurobattery Minerals undersökningstillstånd automatiskt ska förlängas med ett år. Förlängningen är ett resultat av en lagändring för att mildra effekterna av pandemin, vilket förlänger giltigheten för alla undersökningstillstånd som var i kraft den 9 juni i år.

Eurobattery Minerals har sju (7) undersökningstillstånd för batterimineraler i Sverige och Bergsstaten har bekräftat att alla dessa nu har förlängts med ett år.

Nedan finns en förteckning över alla Eurobattery Minerals undersökningstillstånd i Sverige, inklusive mineral- och metallfokus samt plats.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – vd

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, e-post: info@augment.se.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.