bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
30 november, 2020

ANALYSER BEKRÄFTAR EN FORTSÄTTNING PÅ MINERALRESURSEN I HAUTALAMPI-PROJEKTET

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy har uppdaterat företaget med ytterligare analysresultat från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet ("Hautalampi"; "projektet"), i östra Finland. Bolaget har möjlighet att förvärva 100 % av FinnCobalt Oy i ett stegvis förvärv.

Sammanfattande resultat:

 • Ytterligare analysresultat har erhållits från borrningsprogrammet som slutförts vid Hautalampi-nickel (Ni)-kobolt(Co)-koppar(Cu)-projektet i östra Finland.
 • Borrningar har bekräftat en betydande utbredning av den kända mineraliseringen från 800 meter till 1400 meter längs dess förlängning nordost om den historiska mineralresursen. Mineraliseringen kan ha ytterligare en fortsättning horisontellt och mot djupet.
 • Mäktiga avsnitt av en sulfidmineralisering med nickel (Ni), kobolt (Co) och koppar (Cu) har genomborrats. Höjdpunkter i analyserna är:
  • 15.1m @ 0.25% Ni, 0.08% Co, 0.25% Cu (0.57% NiEq)[1] från 95m (HA20-015)
   • innefattande 2.65m @ 0.36% Ni, 0.16% Co, 0.40% Cu (0.94% NiEq) från 95.4m
   • och 4.95m @ 0.25% Ni, 0.08% Co, 0.29% Cu (0.58% NiEq) från 102m
  • 4.0m @ 0.42% Ni, 0.06% Co (0.59% NiEq) från 94m (HA20-021)
   • innefattande 1.0m @ 0.56% Ni, 0.13% Co, 0.12% Cu (0.93% NiEq) från 94m
   • 12.0m @ 0.27% Ni, 0.09% Co, 0.21% Cu (0.57% NiEq) från 117m (HA20-021)
   • innefattande 2.0m @ 0.42% Ni, 0.19% Co, 0.54% Cu (1.12% NiEq) från 125m
   • 7.0m @ 0.34% Ni, 0.02% Co (0.39% NiEq) från 256m (HA20-021)
  • 15.8m @ 0.24% Ni, 0.05% Co (0.39% NiEq) från 52m (HA20-029)
   • innefattande 2.25m @ 0.37% Ni, 0.09% Co, 0.18% Cu (0.67% NiEq) från 53.9m
  • 6.0m @ 0.26% Ni, 0.06% Co, 0.11% Cu (0.45% NiEq) från 90m (HA20-020)
 • Slutliga analysresultat förväntas i början av 2021. Efter att resultaten erhållits, så kommer en granskning av all data att slutföras med sikte på att beräkna mineralresursen och utarbeta en plan för fas 2-borrningarna 2021.

”I kombination med de tidigare offentliggjorda resultaten, och att borrningskampanjen endast täckte ett litet område av Hautalampi-projektet, så innebär nu analyserna att vi är ännu mer säkra på att mineraliseringen sträcker sig längre ut från den historiska förekomsten och att den innehåller höga metallhalter. Baserat på vad vi har sett så förväntar vi oss att de återstående analyserna kommer att kunna avgränsa en malmpotentiell zon som är minst 600 meter lång och som fortfarande kan ha en fortsättning både i längd och djup, vilket är mycket uppmuntrande, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

FinnCobalt har informerat företaget om analyser som erhållits från fas 1-borrningarna inom projektet från juli till september 2020. Fas 1-borrningarnas mål var att kartlägga mineralresursernas utsträckning nordost om den historiska mineralresursen som genom NI43-101-beräkningen omfattande 3,15 Mt @ 0,43% Ni, 0,35 % Cu, 0,12% Co (fig. 1). Totalt 29 borrhål färdigställdes om totalt 3769 meter. Alla borrhål gjordes inom den gällande gruvkoncessionen för Hautalampi (fig 1). Mer än 1700 prover från borrningarna har lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry. All provberedning och analys omfattades av industristandard QA /QC.

Borrningarna har ytterligare bekräftat förekomsten av Ni-Co-Cu sulfidrika avsnitt längs fortsättningen av den historiska mineralresursen. Det västligaste avsnittet  (Blue Sky 1) är särskilt spännande med analyser som nu bekräftar en betydande mineralisering mellan 800 - 1 400 meter utmed fortsättningen från den historiska förekomsten. De senaste resultaten är särskilt glädjande eftersom de utvidgade borrningarna tillsammans med tidigare redovisade resultat, bekräftar att mineraliseringen är kontinuerlig och utsträckt i längd[2]. Magnetkis, pentlandit och kopparkis är dominerande sulfidmineraler, vilket är viktigt eftersom dessa är utvinningsbara med konventionell mineralbearbetningsteknik (figur 2). De viktigaste höjdpunkterna från analyserna sammanfattas i tabell 1.

FinnCobalt arbetar nu med att tolka de geologiska och strukturella data som samlats in från kärnborrningarna för att förbättra de modeller av geologi och malmfyndighet som tidigare utvecklats för den intilliggande koppargruvan i Keretti. Alla malmsektioner som påträffats nu finns också i hängväggen i Kerettifyndigheten men var inte huvudmålet för de tidigare borrningarna eller för dåvarande gruvdrift. Den nuvarande modellen tolkar mineraliseringen som en tätveckad antiform med lutning mot nordväst. Betydelsefullt är att den nedre delen av mineraliseringen förtjockas och har en ökande mineralisering mot djupet (figur 3).

De senaste analysresultaten har ytterligare bevisat potentialen av ekonomiska halter för Ni-Co-Cu-mineraliseringen längs med fortsättningen av den tidigare kända mineralresursen. Återstående analysresultat från borrprogrammet 2020 kommer att tillkännages i början av 2021.

Borrhål ID

Objekt Från (m)Till (m)Intervall (m)Ni (%)Co (%)Cu (%)NiEq (%)
HA20-015Blue Sky 1 92.7593.550.800.300.110.160.63
   95.00110.10*15.100.250.080.250.57
  inkl.95.4098.052.650.360.160.400.94
  och102.00106.954.950.250.080.290.58
HA20-021Blue Sky 1 94.0098.004.000.420.060.040.59
  inkl.94.0095.001.000.560.130.120.93
   117.00129.0012.000.270.090.210.57
  inkl.121.00123.002.000.270.110.260.65
  och125.00127.002.000.420.190.541.12
   132.00133.001.000.250.030.230.43
   256.00263.007.000.340.020.000.39
HA20-029Blue Sky 1 52.0067.8015.800.240.050.050.39
  inkl.52.0060.008.000.280.060.080.47
  inkl.53.9056.152.250.370.090.180.67
  och62.0067.805.800.200.040.040.32
HA20-020Blue Sky 1 61.4065.003.600.380.050.070.54
   90.0096.006.000.260.060.110.45
  inkl.94.0095.001.000.370.110.160.69
HA20-014Blue Sky 1 36.2037.301.100.280.030.330.51
   66.0070.804.800.270.030.010.34
  inkl.69.0070.001.000.320.030.010.39
   75.0078.003.000.260.040.060.38
  inkl.77.0078.001.000.240.070.070.43
HA20-019Blue Sky 1 29.0030.001.000.350.020.010.41
   142.70143.701.000.350.040.160.51
HA20-009Blue Sky 2 & 3 40.1041.101.000.450.010.020.49
HA20-010Blue Sky 2 & 3 37.7040.002.300.340.020.020.41
Tabell 1. Sammanställning av de viktigaste höjdpunkterna av analyserna i Hautalampi-projektet. * Inklusive 0.15 m kärnförlust 106.95 – 107.1 m.
8c51bcb21fabb591_800x800ar
Figur 1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Borrhål som nyligen avslutats är markerade med röda prickar. Tvärsnittet i figur 3 är markerat med gula trianglar (avsnitt 47).
9da54fed426c64d7_800x800ar
be776ba046bb03a7_800x800ar
Figur 2. Magnetkis-kopparkis skarnmineralisering. Borrhål HA20-015: 96.5–97.5m (överst). Borrhål HA20-021: 126.0–127.5m (nederst)
972fb5a3854bbc7f_800x800ar
Figur 3. Tvärsnitt (sektion 47) visande senaste analyshöjdpunkter och geologisk tolkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] NiEq = nickelekvivalentprocent. NiEq-klass beräknad med (USD-priser) nickel 14 264 / ton, koppar 6545 / ton och kobolt 34 200 / ton. Inga metallurgiska faktorer eller anrikningsfaktorer har tagits med i detta tidiga skede av projektet. NiEq-beräkning = Ni% + (Co% * 34200 + Cu% * 6545) / 14264.

[2] Se pressmeddelande den 13 oktober 2020 “Kobolt och Nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland”

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com