bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
9 juli, 2020

BORRNINGAR PÅBÖRJAS I HAUTALAMPI-PROJEKTET, FINLAND

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: "BAT"; ”företaget”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar idag att Vulcan Hautalampi Oy (“VHOy”) ska påbörja borrningar vid Hautalampi-nickel (Ni), kobolt (Co), koppar (Cu) -projektet (”Hautalampi”;”projektet”) i Outokumpu, östra Finland. BAT har möjlighet att stegvis förvärva 100% av VHOy för en sammanlagd ersättning av 6,05 miljoner euro i aktier och kontanter.

Sammanfattning:

  • Diamantborrning vid Hautalampi Ni-Co-Cu gruvutvecklingsprojekt påbörjas måndag 13 juli.
  • Borrprogrammet för fas 1 består av 45 - 50 borrhål, totalt cirka 4500 - 5 000 m borrning som syftar till att öka mineralresursbasen.
  • Borrningarna görs för att avgränsa "Blue Sky"-mineraliseringen mot nordost längs med strykningsriktningen av den befintliga mineralresursen i Hautalampi som uppskattas till 3.2Mt @ 0.43% Ni, 0.35% Cu och 0.12% Co.
  • Blue Sky-zonen har en längd av 2080 m och en bredd på 470 m, vilket indikerar en potentiell, betydande ökning av resursens tonnage.
  • En minsta förekomst på 2,8 - 4,5 Mt med 0,28 - 0,36% Ni har identifierats inom 40 meter från tidigare utförda borrningar. Betydande resursökningar på mer än 6,5Mt har identifierats inom 100 meter från tidigare borrningar.
  • Cirka två tredjedelar av Blue Sky-zonen ska undersökas under fas 1-borrningarna, som inriktas på de mest malmpotentiella delarna inom ett område på 720m i längd och 320m i bredd.
  • Borrningarna är inriktade på mineraliseringen som ligger närmast markytan i Blue Sky-zonen, där det potentiellt finns möjlighet till gruvdrift i dagbrott till låga kostnader.

Den 100 procentiga ägaren och chefen för Hautalampi-projektet, VHOy, har meddelat Eurobattery Minerals att en diamantborrigg med personal kommer att anlända till platsen måndagen den 13 juli och att borrningarna kommer att påbörjas omedelbart. Borrentreprenören, Northdrill Oy,www.northdrill.fi/sv är en erfaren operatör i Finland och har tidigare arbetat i projektet åren 2017-2018.

– Vi är oerhört glada och nöjda för denna smidiga och snabba uppstart av borrkampanjen vid Hautalampi, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. Genomgång av tidigare borrningsresultat och den upprättade geologiska modellen har visat att området för en resursexpansion är större än vad som tidigare framkommit. Detta är en spännande tid för båda företagen när vi nu snabbar upp projektet mot produktionsstadiet och vi ser fram emot resultaten av borrningen under de kommande månaderna.

Projektet

Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den berömda koppargruvan Keretti (Outokumpu) (figur 1). Cirka 28,5 Mt med i snitt 3,8% Cu utvanns vid Keretti mellan åren 1912 och 1989. Malmkroppen vid Hautalampi Ni-Co-Cu är belägen parallell med och ovan den tidigare exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig ytlig och underjordisk infrastruktur, inklusive en högspänningledning, betongfundament och tillfartsvägar, ger projektet betydande fördelar. Cirka 10-15 miljoner euro har investerats i Hautalampi av tidigare ägare, inklusive 22 000 m kärnborrning, en nerfartsramps och underjordiska utvecklingsarbeten (2100 m) samt beräkningar av mineralresurser och reserver, flera mineralbearbetningsstudier och en genomförbarhetsstudie. Tidigare investeringar möjliggör för VHOy och BAT att snabba upp projektet och göra en uppdaterad genomförbarhetsstudie.

Figur 1. Orienteringskarta som visar platsen för Hautalampi-projektet i östra Finland.

Borrningsprogram

Fas 1 i borrprogrammet planerats att täcka ungefär två tredjedelar av den malmpotentiella Blue Sky-zonen. Cirka 45 - 50 borrhål har planerats, omfattande totalt 4 500 - 5 000 m borrning (figur 2). Borrningarna kommer att utföras av Northdrill Oy, en erfaren entreprenör med stor erfarenhet inom det aktuella projektområdet. Borriggen är anpassad för drift året runt, inklusive vinter (figur 3). Borrkapaciteten förväntas vara cirka 1500 m per månad. Företaget planerar även att hyra in ytterligare borriggar för att påskynda genomförandet av fas 1-borrning.

Borrhålen kommer att fördelas längs sektioner som fyller på det tidigare utförda borrprogrammet, som genomfördes längs 80 m sektioner med 40 m avstånd mellan sektionerna. Varje borrhål kommer att ha ett avstånd på 40 m inom varje sektion. De mineraliserade avsnitten inom undersökningszonerna är relativt grunda och ser ut att innehålla de mest lovande metallhalterna. Borrhålen kommer att vara vinklade med ungefär 80 ° lutning för att korsa zonerna vinkelrätt. Borrhålens djup kommer att bli mellan 50 och 190 m, med ett genomsnittligt djup på cirka 110 m.

Figur 2. Plankarta som visar zonerna Mineral Resource och Blue Sky tillsammans med planerade platser för borrhål (röda prickar).

Figur 3. Northdrill Oy's borrigg tillverkad för åretruntdrift i Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com