bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
28 mars, 2023

Eckhard Cordes, styrelseledamot i Bilfinger och tidigare styrelseledamot i Daimler samt tidigare styrelseledamot i Volvo, utnyttjar teckningsoptioner tillsammans med styrelse och ledning

Stockholm, 28 mars 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelseordförande Henrik Johannesson, styrelseledamot och VD Roberto García Martínez, CFO Mattias Modén, samt den blivande aktieägaren Eckhard Cordes utnyttjar totalt 792 299 teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), motsvarande cirka 6,3 procent av det totala antalet utestående Teckningsoptioner, för teckning av aktier i Eurobattery till ett belopp om sammanlagt cirka 1,9 MSEK. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är idag, den 28 mars 2023.

Eurobattery har mottagit indikation att följande styrelseledamöter och ledande befattningshavare utnyttjar Teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget:

 • Henrik Johannesson – 159 000 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 388,0 KSEK.
 • Nazgero Consulting Services LTD (Roberto García Martínez) – 153 318 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 374,1 KSEK.
 • Mattias Modén – 19 981 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 48,8 KSEK.

Bolaget tillkännager även att styrelseledamot och VD Roberto García Martínez har förvärvat ytterligare 232 940 Teckningsoptioner och kommer att överföra sammanlagt 460 000 Teckningsoptioner till den tyska företagsledaren Eckhard Cordes. Cordes, som bland annat är verksam som styrelseordförande i Bilfinger SE och tidigare styrelseledamot i Daimler AG samt tidigare styrelseledamot i Volvo AB, kommer att utnyttja de 460 000 Teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 1,1 MSEK. Cordes kommer därigenom att bli aktieägare i Eurobattery med intentionen att öka innehavet i Bolaget framgent.

”Vi har haft en framgångsrik start på 2023 med positiva resultat i synnerhet från vårt finska projekt i Hautalampi. Vi ser med tillförsikt på resten av året, och är stolta att Eckhard Cordes – en välrenommerad företagsledare inom den europeiska finanssektorn – väljer att bli aktieägare i Eurobattery Minerals”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

 • Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,44 SEK per aktie.
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om 30 procent mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 6 mars till och med den 17 mars 2023.
 • Antal utestående Teckningsoptioner är 12 505 435, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 12 505 435 aktier, från 26 012 240 aktier till 38 517 675 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 12 505 435 SEK, från 26 012 240 SEK till 38 517 675 SEK.
 • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden löper från och med den 20 mars till och med den 31 mars 2023.
 • Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är idag, den 28 mars 2023.
 • Utfallet beräknas offentliggöras den 4 april 2023.
 • För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 32,5 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to3/.

Rådgivare

Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB agerade legal rådgivare i transaktionen.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com