bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
12 augusti, 2020

Eurobattery Minerals AB Delårsrapport januari–juni 2020

Andra kvartalet 2020 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Rörelseintäkterna efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 934 KSEK (-4 736 KSEK).
 • Resultatet per aktie efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,53 SEK (-0,77 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 124 KSEK (-4 100 KSEK).

Första sex månaderna 2020 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Rörelseintäkterna efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -5 182 KSEK (-6 840 KSEK).
 • Resultatet per aktie efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,53 SEK (-1,12 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 646 KSEK (-5 664 KSEK).

Viktiga händelser under perioden

 • Bolaget aviserade optionen att förvärva Vulcan Hautalampi Oy (VHOy), 100-procentig ägare av Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet (Ni-Co-Cu) som ligger på samma plats som den välkända gruvan Outokumpu i Finland. Förvärvet är en viktig milstolpe för bolaget och gör att det i närtid kan positionera sig som producent av viktiga batterimetaller [1].
 • Bolaget fick slutligt resultat av analysen av nickel i sulfidmineral i de mineraliserade prover som togs 2019 vid borrningar vid Castrizfyndigheten, en del av Corcelprojektet (Ni-Co-Cu) i nordvästra Spanien [2].
 • Fyndighetens storlek vid Castriz har bekräftats till över 700 m i längd och ungefär 700 m i bredd med en mineralisering som börjar vid ytan ned till ett djup på 200 m. Det gör det potentiellt möjligt att genomföra gruvdrift i dagbrott med låga kostnader i Castriz. Mineraliseringens utbredning i flera riktningar är fortfarande möjlig [3].
 • Samarbetet med Uppsala universitet och AGH University of Science and Technology i Krakow om förekomsten av vanadin i bergarter vid prospekteringsområdet i Fetsjön i Västerbotten bekräftade att värdmineralen var en särskild typ av mineralet rutil samt kolföreningar.
 • Bolaget har också blivit utvalt att delta i EU-projektet S3-MINE.
 • En företrädesemission inleddes för att tillföra upp till 46,5 MSEK (4,44 MEUR). Företrädesemissionen säkerställdes till 23,3 MSEK av bolagets VD Roberto García Martínez och externa garantiförbindelser. Nettolikviden från företrädesemissionen ska användas för att öka bolagets innehav i VHOy och utveckla Hautalampiprojektet i Finland och Corcelprojektet i Spanien.
 • Bolaget välkomnade valet av Henrik Johannesson som styrelseordförande. Henrik har bred erfarenhet från många olika branscher och marknader, och lång erfarenhet av ledande positioner. Samtidigt som Henrik Johannesson valdes lämnade Monia Benbouzid och Martin Boldt-Christmas bolagets styrelse.

Viktiga händelser efter perioden

 • Bolaget slutförde företrädesemissionen av units som löpte med teckningsperiod 29 juni–14 juli 2020. Företrädesemissionen tecknades till 209 procent och bolaget kommer att erhålla cirka 47,3 MSEK före emissionskostnader [4].
 • Bolaget aviserade att Vulcan Hautalampi Oy inledde borrning vid Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet (Ni-Co-Cu) i Outokumpu i östra Finland [5].

Sammanfattning av VD ord:

Andra kvartalet 2020 har varit en av de mest aktiva perioderna sedan jag tillträdde som VD för Eurobattery Minerals. Det är verkligen glädjande att kunna säga att vi har gjort stora framsteg mot vår vision att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och helt spårbara batterimineraler för elfordonsindustrin. Vi har bland annat gjort framsteg med våra befintliga projekt, breddat verksamheten till att även omfatta Finland och stärkt ledningen genom en ny styrelseordförande.

Under den rådande krisen till följd av covid-19 har företaget lyckats anpassa sina arbetsmetoder och vi har klarat att fortsätta bedriva vår verksamhet enligt plan”.

Eurobattery Minerals AB delårsrapport januari – juni 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva, pressmeddelande 11 maj 2020.

[2] De slutliga analysresultaten bekräftar att det finns höga halter av nickelsulfid vid Corcelprojektet. Pressmeddelande 22 juni 2020. [3]Slutresultat från borrningar visar en större mineraliserad zon än förväntat i Castriz. Pressmeddelande 28 januari 2020.

[4] Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent, tillförs 47,3 MSEK. Pressmeddelande 17 juli 2020.

[5] Borrning påbörjas vid Hautalampiprojektet i Finland. Pressmeddelande 9 augusti 2020.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com