bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
18 november, 2020

Eurobattery Minerals AB Delårsrapport januari–september 2020

Tredje kvartalet 2020 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3 510 KSEK (-2 421 KSEK).
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,25 SEK (-0,24 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 777 KSEK (-3 620 KSEK)

Årets första nio månader 2020 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -8 692 KSEK (-9 261 KSEK).
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,74 SEK (-0,96 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 423 KSEK (-9 284 KSEK).

Viktiga händelser under perioden

 • Borrning påbörjades vid Hautalampi nickel-kobolt-kopparprojektet (Ni-Co-Cu) i Outokumpu i östra Finland. Det är ett inledande borrningsprogram som syftar till att utöka den befintliga beräknade mineralresursen med 3,2 Mt @ 0,43 % Ni, 0,35 % Cu och 0,12 % Co.[1]
 • Bolaget genomförde en företrädesemission som tecknades till 209 procent, vilket tillförde 47,3 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med 3 938 142 till 13 783 499. Teckningspriset i företrädesemissionen var 24,00 SEK per unit, där en unit bestod av två aktier och en teckningsoption.[2]
 • Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen för både gruvdrift och mineralbearbetning vid Hautalampi inleddes. Miljökonsekvensbeskrivningen väntas bli klar inom tolv månader och direkt efteråt kommer en ansökan om miljötillstånd att lämnas in.[3]
 • Mineraltester som har gjorts av SGS Canada vid Corcelprojektet i Spanien bekräftar ekonomisk utvinningsbar halt av nickel i sulfidmineral och även större prospekteringsmöjligheter Castrizprojektet.[4]
 • European Raw Materials Alliance (ERMA), som bolaget är medlem i, lanserades officiellt den 29 september 2020. Syftet med ERMA är att säkerställa tillgång till strategiska metaller och mineraler, avancerade material samt industriell kunskap om bearbetning – med hållbarhet i fokus.[5]

Viktiga händelser efter perioden

 • Priset på teckningsoptionerna som emitterades som en del av företrädesemissionen i juli fastställdes till 12,00 SEK.[6] I oktober löpte perioden för utnyttjandet av teckningsoptioner ut med en teckningsgrad på 96 procent. Det innebär att bolaget tillförs cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till 15 679 318 och aktiekapitalet till 15 679 318 SEK.[7]
 • Bolaget har anslutit sig till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Medlemskapet är ett av flera viktiga steg i bolagets arbete med att tillhandahålla etiska och spårbara batterimineraler.[8]
 • Eurobattery Minerals aviserade att första fasen av borrningen vid Hautalampiprojektet i centrala Finland var slutfört. Totalt gjordes 29 borrhål på sammanlagt 3 769 meter och höga halter av kobolt och nickel bekräftades.[9]
 • FinnCobalt Oyj (tidigare Vulcan Hautalampi Oy) har informerat bolaget om sin expansion i östra Finland med ett nybeviljat reservationstillstånd för prospektering av det mycket lovande Hietajärviprojektet som omfattar en yta på drygt 289 km2 med potentiellt stora fyndigheter av kobolt, koppar, nickel och zink.[10]

Sammanfattning av VD ord:

”Under tredje kvartalet har vi utvecklat vår verksamhet genom våra projekt i Finland, Spanien och Sverige, och genom en lyckad företrädesemission som tecknades till 209 procent. Tillsammans med teckningsoptionerna, för vilka handeln avslutades i slutet av oktober, har vi fått in ytterligare 70 miljoner kronor till bolaget så att vi kan utveckla verksamheten ytterligare.

Vi har även gått med i det av EU grundade European Raw Materials Alliance (ERMA) för att säkerställa tillgång till strategiska metaller och mineraler, avancerade material samt industriell kunskap om bearbetning – med hållbarhet i fokus. I vårt arbete med att tillhandahålla etiska och spårbara batterimineraler har vi även anslutit oss till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Vår affärsstrategi bygger på hållbar gruvdrift så vi ser fram emot att samarbeta med IRMA. 

Eurobattery Minerals AB delårsrapport januari – september 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats:

https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Borrningar påbörjas i Hautalampi-projektet, Finland pressmeddelande 9 juli 2020.

[2] Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent, tillförs 47,3 MSEK, pressmeddelande 17 juli 2020.

[3] Hautalampi har påbörjat processen med bedömning av miljökonsekvenser, pressmeddelande 17 augusti 2020.

[4] Mineraltester bekräftar ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel, pressmeddelande 21 september 2020.

[5] Eurobattery Minerals är en del av European Raw Materials Alliance som lanseras idag, pressmeddelande 29 september 2020.

[6] Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 12,00 SEK och nyttjandeperioden inleds måndag 5 oktober 2020, pressmeddelande 2 oktober 2020.

[7] Eurobattery Minerals tillförs cirka 22,7 MSEK genom optionsinlösen, pressmeddelande 21 oktober 2020.

[8] Eurobattery minerals blir medlem i globalt initiativ för ansvarsfull gruvdrift, pressmeddelande 7 oktober 2020.

[9] Kobolt och nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland, pressmeddelande 13 oktober 2020.

[10] Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland, pressmeddelande 14 oktober 2020.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com