bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
20 augusti, 2021

Eurobattery Minerals AB publicerar delårsrapport januari–juni 2021

Andra kvartalet 2021 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till –4 121 KSEK (–2 934 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till –0,26 SEK (–0,53 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 150 KSEK (–1 124 KSEK)

Första halvåret 2021 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till –6 842 KSEK (–5 182 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till –0,44 SEK (–0,53 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 198 KSEK (–3 646 KSEK)

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Eurobattery Minerals har meddelat att det expanderar till Börse Stuttgart, under symbolen EBM, genom att förlänga sin notering från Nordic Growth Market (NGM) i Sverige. Bolaget har också meddelat att det öppnar ett kontor i Berlin. Bolaget kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.
 • FinnCobalt Oy, ett bolag som Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av, har redovisat de slutliga analysresultaten från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet i östra Finland. Borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen från 800 till 1400 meter längs strykningsriktningen nordost om den historiska mineralresursen, samt en förlängning av den västligaste mineraliserade zonen i sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi.
 • Bolaget har redovisat ett positivt första resultat från sitt samarbete med AGH University of Science and Technology i Krakow kring utvecklingen av optimal teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från mineraler i alunskiffer. Tekniken som utvecklats möjliggör en hållbar och kostnadseffektiv anrikning av vanadin och REE vid relativt låga temperaturer utan användning av kemikalier. Forskningen har visat att de tidigare bekräftade stora mängderna vanadin i Fetsjöns alunskiffrar är bundna till mineralen rutil och glimmer samt till vissa lermineral.
 • Eurobattery Minerals presenterade rapportenen ”Critical raw materials and e-mobility” som tagits fram av den Londonbaserade riskanalysfirman Aperio Intelligence. Rapporten ger en översikt över utbud och efterfrågan av kritiska råvaror inom EU, baserat på EU:s mål att öka graden av självförsörjning av råvaror inom ramen för elbilsrevolutionen.
 • Eurobattery Minerals har meddelat att FinnCobalt Oy har anlitat det ledande processkonsultföretaget AFRY som ska ta fram en uppskattning av mineralresurserna vid Hautalampi-projektet i Finland. AFRY ska även ta fram andra tekniska och ekonomiska bedömningar och vägledningar åt FinnCobalt Oy. Resultatet förväntas bli klart inom sex månader. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy. 
 • FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals om att de kommer att gå med i BATCircle 2.0, ett finskt forskningsprojekt om batterimetallers cirkulära ekosystem. FinnCobalts eget delprojekt kommer att använda materialprover från gammalt anrikningsavfall från den tidigare koppargruvan Outokumpu Keretti som är en del av gruvutvecklingsprojektet i Hautalampi. Materialproverna från anrikningsavfallet kommer även att ingå i den miljökonsekvensbeskrivning för Hautalampi-projektet som kommer att presenteras i höst. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy.
 • Eurobattery Minerals inleder nya borrningar i fyndigheten vid Castriz. I det större Corcel-projektet i Spanien är Castriz en av tre primära fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello. Målet är att borra totalt cirka 1 000 meter samt uppskatta mineralresurserna i enlighet med Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden). Borrningarna kommer att vara slutförda i december 2021.
 • Eurobattery Minerals AB har informerats om att FinnCobalt Oy har fått resultaten från en ny uppskattning av en jungfrulig mineralresurs vid bolagets gruvutvecklingsprojekt i Hautalampi. Den nya resursuppskattningen omfattar Hautalampi-området och dess nordöstra förlängning, känd som Mökkivaara-fyndigheten, vilket var målet för kärnborrprogrammet under 2020. Jämfört med tidigare uppskattningar har det totala tonnaget i kända, indikerade och antagna tillgångar ökat med cirka 100 % och innehåller cirka 50 % mer metall inom tillståndsgivet område.
 • FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals om nästa steg för Hietajärvi-projektet i Finland, där bolaget har beviljats ett förbehållstillstånd för att ansöka om prospekteringstillstånd. Hietajärvi ligger ungefär 40 km söder om FinnCobalts Hautalampi-projekt och innehåller liknande bergarter, vilka är kända för att innehålla Co-, Cu-, Ni- och Zn-förekomster. Efter granskningen av historiska undersökningsdata och med hjälp av en ny prospekteringskarta över området påbörjades fältarbetet i juni 2021. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy.

Sammanfattning av Roberto García Martínez VD ord:

” Under kvartalet har mitt team och jag arbetat vidare med våra projekt i Spanien, Finland och Sverige. Vi har även fortsatt vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och politiker inom EU för att Europa ska kunna bli självförsörjande på batterimineraler. På så sätt blir vi mindre beroende av leveranser från länder med dåliga arbetsförhållanden, ohållbara utvinningsmetoder och bristande spårbarhet.Jag vill särskilt lyfta fram den mineralresursrapport vi har publicerat under kvartalet om vårt finska Hautalampi-projekt. Sedan en tid tillbaka vet vi att mineralpotentialen i området är god. En ny analys gjord av konsultföretaget AFRY visar att den faktiskt är dubbelt så stor som man tidigare trott. I närheten av Hautalampi har vi under sommaren även inlett fältarbete för att bedöma potentialen i Hietajärvi-området.I Spanien och i vårt Corcel-projekt är det glädjande att vi kan inleda nya borrningar. Senare i år kommer vi att få en uppskattning av mineralresursen i enlighet med JORC-koden. Vi kommer då att kunna bedöma möjligheterna för en dagbrottsgruva i regionen”.  Eurobattery Minerals delårsrapport januari–juni 2021 är bilagd till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

På uppdrag av styrelsen,  Eurobattery Minerals AB

Roberto Garcia Martinez, VD

För mer information, vänligen kontakta: 

ir@eurobatteryminerals.com  www.eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 8:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com