bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
20 maj, 2021

Eurobattery Minerals AB publicerar kvartalsrapport januari–mars 2021

Första kvartalet 2021 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
  • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -2 721 KSEK (-2 248 KSEK)
  • Resultat efter finansiella poster per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,14 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 048 KSEK (-2 522KSEK)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Eurobattery Minerals har meddelat att det expanderar till Börse Stuttgart, under symbolen EBM, genom att förlänga sin notering från Nordic Growth Market (NGM) i Sverige. Bolaget har också meddelat att det öppnar ett kontor i Berlin. Bolaget kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.
  • FinnCobalt Oy, ett bolag som Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av, har redovisat de slutliga analysresultaten från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet i östra Finland. Borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen från 800 till 1400 meter längs strykningsriktningen nordost om den historiska mineralresursen, samt en förlängning av den västligaste mineraliserade zonen i sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi.
  • Bolaget har redovisat ett positivt första resultat från sitt samarbete med AGH University of Science and Technology i Krakow kring utvecklingen av optimal teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från mineraler i alunskiffer. Tekniken som utvecklats möjliggör en hållbar och kostnadseffektiv anrikning av vanadin och REE vid relativt låga temperaturer utan användning av kemikalier. Forskningen har visat att de tidigare bekräftade stora mängderna vanadin i Fetsjöns alunskiffrar är bundna till mineralen rutil och glimmer samt till vissa lermineral.
  • Eurobattery Minerals presenterade rapporten ”Critical raw materials and e-mobility” som tagits fram av den Londonbaserade riskanalysfirman Aperio Intelligence. Rapporten ger en översikt över utbud och efterfrågan av kritiska råvaror inom EU, baserat på EU:s mål att öka graden av självförsörjning av råvaror inom ramen för elbilsrevolutionen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • FinnCobalt Oy har anlitat ledande processkonsultföretaget AFRY för att ta fram en uppskattning av mineralresurserna vid Hautalampi-projektet. AFRY ska även tillhandahålla andra tekniska och ekonomiska utvärderingar samt rådgivning för FinnCobalt Oy. Resultaten förväntas bli klara om 6 månader. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 % av FinnCobalt Oy.

Sammanfattning av Roberto García Martínez VD ord:

” I början av första kvartalet tog vi ett strategiskt kliv in på den tyska marknaden genom parallellnotering på Börse Stuttgart i Tyskland. Jag kan inte nog understryka vikten av att bolaget är närvarande på Europas och världens största fordonsindustrimarknad.

Inträdet i Tyskland har betydelse även ur ett annat perspektiv. Vi har nu en närvaro på EU:s största finansmarknad efter Brexit. Genom parallellnoteringen har vi gjort det smidigt för potentiella aktieägare från Europa att investera i Eurobattery Minerals.

Under det första kvartalet fick vi även de slutliga resultaten från förra sommarens borrprogram vid Hautalampiprojektet i östra Finland. Det känns spännande att borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen i det här nickel-, koppar- och koboltprojektet. Nästa steg är att göra en resursuppskattning, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla en batterimineralgruva. Arbetet har redan påbörjats och resultat ska vara klart efter sommaren.”

Eurobattery Minerals kvartalsrapport januari–mars 2021 är bilagd till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 8:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com