bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
22 februari, 2022

Eurobattery Minerals fortsätter att genomföra sin strategi – publicerar bokslutskommuniké för januari–december 2021

Stockholm, 22 februari 2022. Under fjärde kvartalet både inledde och slutförde Eurobatery Minerals en ny borrkampanj i sitt finska Hautalampiprojekt under fjärde kvartalet. Utöver detta slutförde bolaget en borrkampanj i sitt spanska Corcelprojekt, och i början av första kvartalet 2022 fick man de första resultaten från samma batterimineralprojekt som indikeraren en fyndighet om 60 miljoner ton med en nickelhalt på 0,25 procent. Utöver detta gick företaget med i två viktiga hållbarhetssamarbeten. Företaget fortsätter att genomföra sin strategi att förse elbilsbransch och den gröna energisektorn med batterimineraler från Europa. Målet för företaget är att producera och leverera batterimineraler på medellång sikt.  

Fjärde kvartalet 2021 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4 160 KSEK (-5 336 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,26 SEK (-0,34 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 392 KSEK (-5 786 KSEK)

Helåret 2021 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -16 623 KSEK (-14 028 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -1,06 SEK (-0,89 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 287 KSEK (-14 071 KSEK)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (oktober - december 2021)

 • Eurobattery Minerals har meddelat inledningen av nya borrningar inom ramen för sitt batterimineralprojekt i Finland, med målet att utöka projektet vid fyndigheten i Hautalampi. Borrningarna kommer att omfatta det område där inga tidigare borrningar har gjorts mellan Hautalampifyndigheten och den nordöstra förlängningen av Mökkivaarafyndigheten. Målet är att verifiera resurserna mellan dessa redan fastställda fyndigheter. Tidigare borrningar under 2020 bekräftade en ökning av resursen med cirka 100 procent. Målet är att borra totalt cirka 5 000 meter. Det ska vara klart i slutet av 2022.
 • Eurobattery Minerals AB meddelade att FinnCobalt Oy har informerat bolaget om att de har anslutit sig till BATTRACE, ett finskt forskningsprojekt med fokus på spårbarhet och hållbar bearbetning av batterimetaller. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy.
 • Eurobattery Minerals meddelade att bolaget har avslutat borrningarna i Hautalampiprojektet i Finland och Corcelprojektet i Spanien. Borrningarna slutfördes i tid och enligt budget. Borrkärnorna har skickats till ett laboratorium som drivs av ALS för verifiering av resurserna. På grund av förseningar hos laboratoriet till följd av covid-19-pandemin kommer resultaten att presenteras under första kvartalet 2022.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Eurobattery Minerals meddelade att de första analysresultaten har mottagits från borrhålen som togs upp som en del av 2021 års diamantborrningar i dess projekt i Spanien (Corcelprojektet), som inleddes i juni 2021 och som slutfördes i tid och enligt budget. Med en uppskattning om 60 miljoner ton med en nickelhalt på 0,25 procent anser bolaget att resultaten är högst tillfredsställande för den vidare projekteringen av Corcel-resursen.
 • Eurobattery Minerals meddelade att företaget har blivit informerad av FinnCobalt Oy om deras fortsatta expansion i östra Finland. FinnCobalt Oy, som Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva till 100 %, har beviljats en reservation för prospektering för det mycket malmpotenta prospekteringsområdet Varislahti. Området omfattar över 23,6 km2 mark som är mycket malmpotent av typ Outokumpu (kobolt-koppar-nickel-zink-guld).

Sammanfattning av Roberto García Martínez VD ord:

”Fjärde kvartalet avslutar ännu ett händelserikt år för Eurobattery Minerals. Under det här kvartalet har vi fokuserat på våra batterimineralprojekt i Finland och Spanien, där borrningarna har avslutats i tid och enligt budget i båda projekten.

De två borrningarna som slutfördes som en del av Hautalampiprojektet och Corcelprojektet under det sista kvartalet 2021 är särskilt viktiga. Det världsledande ALS-labbet analyserar fortfarande resultaten från de två borrningarna. Dessutom, och det är det riktigt intressanta, kommer resultaten att certifieras i enlighet med två olika men likartade gruvstandarder. I Corcel blir certifieringen National Instrument (NI) 43-101. Det är en kodad uppsättning regler och riktlinjer för att rapportera och presentera information om gruvfastigheter. I Hautalampi kommer JORC-koden att tillämpas. Det är en professionell kod för praxis som anger minimistandarder för offentliga rapporter om resultat från mineralprospektering. Med resultatet från dessa två projekt kommer Eurobattery Minerals att få en ännu bättre överblick över mineralpotentialen, vilket därmed gör det möjligt för oss att fatta beslut om de nästkommande stegen i de två projekten.

I början av 2022 presenterade vi de preliminära resultaten från våra borrningar i Corcel. Med analyserna klara från två av sju borrkärnor tyder resultaten på att batterimineralfyndigheten i Corcel utgörs av minst 60 miljoner ton nickel med en så hög nickelgrad som 0,25 procent. Resultaten bekräftar att det i Corcel är möjligt med ett dagbrott, vilket är betydligt mer kostnadseffektivt än en underjordisk gruva. 

Jag har glädjen att meddela att vi under fjärde kvartalet anslöt oss till det finska, statligt finansierade projektet BATTRACE. Forskningsprojektet fokuserar på spårbarhet och hållbar bearbetning av batterimetaller. Vi gick också med i ”Leaders for climate action”, en handlingskraftig klimatrörelse som består av mer än 1 600 medlemsorganisationer i 36 länder – varav Eurobattery Minerals är en”.  

Eurobattery Minerals bokslutskommuniké januari–december 2021 är bilagd till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 8:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com