bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
7 maj, 2024

Eurobattery Minerals ingår avsiktsförklaring om att investera i ett volframprojekt som förväntas inbringa kassaflöden från 2025

Stockholm, 7 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”Bolaget”) har signerat en icke-bindande avsiktsförklaring (“Avsiktsförklaringen”) om att investera en majoritetsandel i det spanska bolaget Tungsten San Juan SL (”TSJ”). Investering sammanfattas i korthet nedan:

  • En investering på 2,5 miljoner EUR i TSJ för en ägarandel om 51 procent, efter full utspädning.
  • Hela investeringsbeloppet ska i första hand användas för utformning och konstruktion av en bearbetningsanläggning samt rörelsekapital för produktionsstart.
  • Investeringen kommer – i kombination med en avsiktsförklaring från en offtaker inom Sandvikkoncernen – att göra det möjligt för TSJ att börja leverera volframmaterial till Europa under 2025.
  • Volfram (tungsten) är en kritisk råvara som används flitigt i industriella tillämpningar och inom många viktiga sektorer, t.ex. elektronik- och elkraftsbranschen, luftfartssektorn och försvarsindustrin.
  • Investeringen kommer att göras via två delbetalningar, en på 1,5 miljoner EUR och ytterligare en på 1,0 miljoner EUR. Eurobattery Minerals får tillgång till hela ägarandelen efter den första av de två delbetalningarna.
  • Bolaget har för avsikt att slutföra investeringen via de båda delbetalningarna under 2024.
  • Investeringen gäller under förutsättning att Eurobattery Minerals genomför en tillfredsställande due diligence av TSJ och att parterna kommer överens om att ingå ett investeringsavtal. Investeringen är också avhängig Bolagets möjlighet att erhålla finansiering för den samma.

”Detta förvärv är verkligen ett startskott för förändring för oss på Eurobattery Minerals och det kommer att förändra Bolagets DNA. Volfram är listat som en kritisk råvara av EU och tungstensförstärkt stål är en mycket viktig produkt, till exempel för försvarsindustrin”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Information om TSJ och volframprojektet:
TSJ är ett spanskt gruvföretag som är verksamt i utvecklingen av volframfyndigheten San Juan (Ourense, Galicien, Spanien) (”Projektet”). Det är en plats som har en väsentlig mineralisering av volfram och där mineraler aldrig tidigare har brutits. Projektet har redan alla licenser och avtal som krävs produktionsstart, inklusive en avsiktsförklaring för ett offtake-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en världsledande volframproducent från Österrike som ingår i den svenska Sandvikkoncernen.

Den initiala, småskaliga dagbrottsproduktionen som är planerad för 2025 baseras på en dokumenterad malmreserv på 60 000 ton @ 1,3 % WO3 (78 000 MTU). Vid hänsyn till en potentiell utvidgning av dagbrottet såväl som övriga potentiella tillgångar i ett stort antal dagutgåenden av skarn prognostiserar TSJ ett totalt mål för gruvdrift i Projektet om 960 000 MTU, det vill säga, över 12 gånger högre än de dokumenterade tillgångarna.

Investeringen i korthet
Investeringen på 2,5 miljoner EUR via en nyemission har för avsikt att möjliggöra produktionsstart år 2025. Projektet att ge positiva kassaflöden inom 12 månader från den första delbetalningen. Återbetalningstiden för investeringen är 3,4 år (inklusive en beräknad period på 10 månader för upprättandet av bearbetningsanläggningen). Avsikten är att delar av de årliga kassaflödena ska betalas ut i form av utdelning till ägarna. De återstående beloppen kommer att återinvesteras i nya borrningsprogram och ytterligare utveckling av Projektet med ambitionen att dra nytta av Projektets värdehöjande potential, vilket enligt TSJ:s beräkningar väntas vara över 12 gånger högre än de dokumenterade tillgångarna. Fördelningen av nettovinsten kommer att bestämmas på löpande basis, med Projektets utveckling som grund. Ambitionen är att maximera värdet för aktieägarna.

”Denna investering kommer att förändra Eurobattery Minerals från grunden eftersom den kommer att göra Bolaget självförsörjande. Projektet utgör en fantastisk möjlighet till positiva kassaflöden för Bolaget och det har en stor värdehöjande potential, något som skulle kunna öka Projektets värde avsevärt i framtiden. Eftersom volfram är listat som ett kritisk råmaterial och mineralet används inom luftfartssektorn, rymdbranschen och försvarsindustrin – samt även inom en mängd tillämpningsområden för elektronik och tung industri – ligger denna investering i linje med vår mission om att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna mineraler”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Eurobattery Minerals har för avsikt att utforska möjligheten att erhålla finansiering för investeringen. Detta göra att parterna gemensamma ambition är att slutföra affärstransaktionen under 2024. Avsiktsförklaringen ger Eurobattery Minerals exklusiv rätt under nittio kalenderdagar att investera i majoritetsandelen av Projektet.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com