bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
25 juni, 2020

Eurobattery Minerals offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (publ) (”Eurobattery” eller ”Bolaget”) föreslog en företrädesemission av units om cirka 47,3 MSEK den 11 maj 2020, som extra bolagsstämman beslutade om den 27 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget upprättat ett prospekt som har offentliggjorts idag den 25 juni 2020. Därtill bjuder Bolaget in till digitala investerarträffar med anledning av Företrädesemissionen.

Styrelsen i Eurobattery har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.eurobatteryminerals.com), Augment Partners AB:s erbjudandesida (offers.augment.se) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) för nedladdning. Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på webbplatserna ovan innan teckningsperioden inleds den 29 juni 2020.

Tidplan för Företrädesemissionen

25 juni 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
29 juni – 14 juli 2020 Teckningsperiod
29 juni – 10 juli 2020 Handel med uniträtter
29 juni 2020 fram till registrering hos Bolagsverket Handel i BTU
17 juli 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Eurobattery in till digitala bolagspresentationer enligt nedan (observera att dragningarna hålls på engelska):

  • Videokonferens med Bolagets VD den 30 juni 2020 kl. 17.30 CEST
  • Videokonferens med Bolagets VD den 07 juli 2020 kl. 17.30 CEST

Anmälan till konferenserna ovan sker till info@augment.se.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com