bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
19 augusti, 2022

Eurobattery Minerals publicerar halvårsrapport 2022 – betydande steg närmare brytning av batterimineraler

Stockholm, 19 augusti 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), offentliggör idag sin rapport för första halvåret 2022.

”Under första halvåret har vi gjort stora framsteg i vår operativa strategi för brytning av batterimineraler i både Finland och Spanien. Slutförandet av förvärvet av 40 % av det finska Hautalampiprojektet är ett viktigt steg mot att förvärva 100 % från den nuvarande ägaren FinnCobalt Oy. I Spanien har vi nu fått den oberoende rapporten NI 43-101. Den ger en bra överblick över mineralmöjligheterna i Corcel och pekar på potentialen att utvinna flera miljoner bilbatterier med en kapacitet på 60 kWh,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operationella höjdpunkter första halvåret 2022

 • Eurobattery Minerals uppnådde exceptionella prospekteringsresultat för nickel, koppar och kobolt i det spanska projektet Corcel: fyndigheten i Castriz omfattar uppskattningsvis 60 miljoner ton mineraliserat berg med en nickelhalt på 0,25 %. Ackreditering av resursen av det ansvariga ALS Global-laboratoriet kommer att ske under andra kvartalet 2022.
 • Utvidgning av verksamheten i Finland: FinnCobalt Oy fick ett undersökningstillstånd för det lovande projektet Varislahti som ligger cirka 10 kilometer från Hautalampiprojektet. Området innehåller bland annat kobolt, koppar och nickel och är idealiskt beläget i närheten av FinnCobalts infrastruktur och nuvarande verksamhetsbas.
 • De första resultaten från fas 2 av borrningarna från Hautalampiprojektet visar att de två områdena Hautalampi och Mökkivaara sitter ihop. En sammankoppling innebär att den planerade framtida gruvbrytning blir mer effektiv och ekonomisk.
 • I början av april fattade bolaget beslut om en riktad nyemission av konvertibler om 18 MSEK (1,7 MEUR) till Formue Nord Fokus A/S. Syftet med den riktade emissionen är att finansiera förvärvet av de ytterligare aktierna i FinnCobalt Oy i linje med befintliga avtal, samt att finansiera andra värdeskapande investeringar och skapa flexibilitet för förvärv av fler projekt eller delar av dem.
 • I maj slutförde Eurobattery Minerals ännu ett steg mot att förverkliga det finska batterimineralprojektet Hautalampi när miljökonsekvensbeskrivningen lämnades in. Så snart som det har bekräftats officiellt att Hautalampiprojektet efterlever miljölagstiftningen kommer ett av villkoren för att Eurobattery Minerals ska kunna starta gruvdrift i Hautalampi att vara uppfyllt.
 • Den 31 maj tog Eurobattery Minerals ytterligare ett viktigt steg mot att förverkliga en batterimineralgruva i Finland när bolaget köpte 40 procent av det finska batterimineralgruvprojektet från den nuvarande ägaren FinnCobalt. Detta var första gången som bolaget utnyttjade optionen att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt. Som tillkännagavs för omkring två år sedan avser Eurobattery Minerals att förvärva 100 procent av FinnCobalt till senast 2024.
 • I juni fick Eurobattery Minerals den oberoende rapporten NI 43-101 om fyndigheten i Castriz, som ingår i Corcelprojektet. Rapporten omfattade 10 procent av fyndigheten och slutsatsen var att enbart denna del innehåller den mängd nickel som behövs till 500 000 bilbatterier. Med tanke på att fyndigheten i Castriz har en nickelhalt på 0,23 procent kommer Eurobattery Minerals att i framtiden kunna producera mineraler till flera miljoner bilbatterier med en kapacitet om 60 kWh.
 • I juni utsågs också bolaget till ny vice ordförande i den Svensk-Spanska Handelskammaren (Cámara de Comercio Hispano Sueca). Det tvååriga vice ordförandeskapet delas med den erkända svenska biltillverkaren Volvo Cars. Under mandatperioden kommer bolaget att dra nytta av bland annat nätverkande med företrädare från olika branscher och näringslivet samt politiker. Dessutom kommer bolaget att aktivt främja den gröna omställningen, som kommer att innebära att dess batterimineralprojekt, som också krävs för en utsläppsfri mobilitet, erhålla ytterligare EU-stöd.

Nyckeltal andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (Q2 2021: 0 SEK).
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -10 046 KSEK (Q2 2021: -4 121 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,64 SEK (Q2 2021: -0,26 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,59 SEK (Q2 2021: -0,26 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 325 KSEK (Q2 2021: -3 150 KSEK).

Nyckeltal första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (6M 2021: 0 SEK).
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -12 403 KSEK (6M 2021: -6 842 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,79 SEK (6M 2021: -0,44 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,73 SEK (6M 2021: -0,44 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 786 KSEK (6M 2021: -5 198 KSEK).

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 1 juli meddelade bolaget slutförandet av förvärvet av 40 procent av FinnCobalt, den nuvarande ägaren till mark och samtliga gruvbrytningsrättigheter i det finska nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi. I samband med affären slutförde Eurobattery Minerals styrelse en riktad nyemission om 802 734 aktier med ett totalvärde om 1 000 002 euro. Vidare betalades 250 000 euro kontant till de tre aktuella ägarna av FinnCobalt. Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva 100 procent av FinnCobalt till senast 2024.

Detaljerad finansiell information

Eurobattery Minerals rapport för första halvåret 2022 finns tillgänglig för nedladdning på företaget webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har utfärdats för publicering genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl. 07:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com