bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
22 augusti, 2023

Eurobattery Minerals publicerar halvårsrapport för 2023 – första delen av miljötillståndsprocessen för finsk gruva slutförd

Stockholm, 22 augusti 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") offentliggör idag rapport för det första halvåret 2023.

"Efter slutförandet av förvärvet av ytterligare andelar i FinnCobalt och den godkända miljökonsekvensbeskrivningen för Hautalampiprojektet, har vi gjort viktiga framsteg mot en batterimineralgruva i Finland", säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operativa höjdpunkter andra kvartalet 2023

 • Eurobattery Minerals kommer att erhålla omkring 17,4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner.
 • Hautalampis malmreserver och mineralresurs har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för naturresurser (UNFC).
 • Eurobattery Minerals fick ytterligare en rapport från forskarna i forskningssamarbetet som bekräftar lönsamheten för den nya metoden för storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Eurobattery Minerals projekt Fetsjön i Sverige. 
 • Den finska Säkerhets- och kemikaliemyndigheten, (Tukes) har fört in Hautalampi gruvrätt i gruvregistret i enlighet med gruvlagen. Hautalampi gruvområde har full rättskraft för sin underjordiska gruva och sin bearbetningskoncession.
 • Outokumpus stadsutvecklingsnämnd har initierat en ändring av detaljplanen för gruvprojektet Hautalampi.

Nyckeltal andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q2 2022: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -6 637 KSEK (Q2 2022: -10 046 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,26 SEK (Q2 2022: -0,64 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,20 SEK (Q2 2022: -0,59 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 225 KSEK (Q2 2022: -12 325 KSEK).

Nyckeltal första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (6M 2022: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -9 925 KSEK (6M 2022: -12 403 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,60 SEK (6M 2022: -0,79 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,29 SEK (6M 2022: -0,73 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 833 KSEK (6M 2022: -11 786 KSEK).

Väsentliga händelser efter perioden

 • Styrelsen har beslutat att emittera 2 855 856 aktier med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämma den 13 juni 2023. Emissionen sker som ett led i bolagets förvärv av ytterligare 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy. Efter genomfört förvärv äger Eurobattery Minerals 70 procent av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet.
 • Den första fasen av miljötillståndsprocessen för gruvprojektet Hautalampi har slutförts framgångsrikt då miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är helt godkänd av den finska närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY).

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals Q2 rapport 2023 finns tillgänglig för nedladdning på företagets webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com