bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
25 maj, 2023

Eurobattery Minerals publicerar Q1-rapport för 2023 – tillkännager majoritetsägande i finska Hautalampi

Stockholm, 25 maj 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") publicerar idag kvartalsrapport för första kvartalet 2023.

"Förvärvet av ytterligare 30 procent av Hautalampiprojektet och de positiva resultaten från förstudien tar oss närmare gruvdrift i Finland. I kombination med en lyckad kapitalanskaffning och positiva första resultat från vårt forskningssamarbete om sällsynta jordartsmetaller har vi fått en bra start på 2023", säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operativa höjdpunkter för första kvartalet 2023

 • Eurobattery Minerals meddelade att den preliminära lönsamhetsstudien för sitt finska gruvprojekt i Hautalampi har slutförts. Studien visar att med ett oförändrat metallpris och totala kostnader om 65,1 miljoner euro (exklusive oförutsedda utgifter) blir återbetalningstiden 4,6 år med en förväntad gruvdrift på 12 år.
 • Bolaget meddelade att de förvärvar ytterligare 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet. Sammanlagt kommer Eurobattery Minerals andel av ägandet i FinnCobalt Oy att uppgå till 70 procent efter det förestående förvärvet.
 • En uppdatering av Hautalampiprojektets miljökonsekvensbedömning har lämnats in till Norra Karelens närings-, trafik- och miljöcentral för officiell granskning, som en del av bedömningen.
 • De första resultaten från det nya forskningssamarbetet beskriver nya metoderna för storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller som medger en nästan 100-procentig utvinningsgrad av jordartsmetaller i Fetsjönprojektet i Sverige.
 • Eckhard Cordes, styrelseordförande för Bilfinger och tidigare medlem i koncernledningen för Daimler samt tidigare styrelseledamot i Volvo, har löst in sina teckningsoptioner och blir aktieägare i Eurobattery Minerals.

Nyckeltal för Q1 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q1 2022: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -3 288 KSEK (Q1 2022: -2 357 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,20 SEK (Q1 2022: -0,15 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (Q1 2022: -0,15 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 388 KSEK (Q1 2022: 540 KSEK).

Väsentliga händelser efter perioden

 • Eurobattery Minerals kommer att erhålla omkring 17,4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner.
 • Hautalampis malmreserver och mineralresurs har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för naturresurser (UNFC).

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals Q1 rapport 2023 finns tillgänglig för nedladdning på företagets webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com