bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
14 maj, 2024

Eurobattery Minerals publicerar rapport för Q1 2024 medan utnyttjandeperioden för TO4 pågår

Stockholm, 14 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) publicerar idag den ekonomiska rapporten för första kvartalet 2024.

”Under första kvartalet har Eurobattery Minerals bland annat arbetat med miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi i Finland. Ansökan skickades in till de finska myndigheterna i slutet av april och i och med detta tog vi ett stort steg mot att påbörja gruvdriften i Hautalampiprojektet”, kommentarer Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, gällande första kvartalet 2024.

Strategiska och operativa höjdpunkter för Q1 2024

 • I januari månad tillkännagav bolaget att man inleder processdesign för anrikningsanläggningen inom ramen för batterimineralprojektet Hautalampi. Det dimensionerande flödet för anläggningen är 500 000 ton per år och den förväntas årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 % -koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år.
 • I januari publicerade Eurobattery Minerals också de preliminära och slutliga resultaten för företrädesemissionen. De visade att 28 288 738 units hade tecknats, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 77,3 procent. Bolaget tillfördes med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK.
 • Den 18 mars 2024 tillkännagav Eurobattery Minerals positiva resultat från undersökningar som visar att berggrundsförhållandena vid bolagets finska Hautalampiprojekt för batterimineraler är idealiska för framtida gruvdrift.

Nyckeltal för Q1 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q1 2023: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -4 551 KSEK (Q1 2023: -3 288 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster per aktie före utspädning uppgick till -0,11 SEK (Q1 2023: -0,20 SEK).
 • Resultat efter finansiella poster per aktie efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (Q1 2023: -0,12 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 960 KSEK (Q1 2023: 1 388 KSEK).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • I slutet av april tillkännagav Eurobattery Minerals att bolaget har lämnat in miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi i Finland. Det faktum att miljötillståndsansökan har skickats in innebär att bolaget har tagit ett stort kliv mot att kunna starta gruvverksamheten i Finland.
 • I början av maj 2024 skrev Eurobattery Minerals under en avsiktsförklaring om att investera en majoritetsandel i det spanska bolaget Tungsten San Juan SL (”TSJ”). TSJ driver utvecklingen av volframfyndigheten San Juan. Projektet har redan alla licenser och avtal som krävs för produktionsstart, inklusive en avsiktsförklaring för ett offtake-avtal med en världsledande volframproducent från Österrike som ingår i den svenska Sandvikkoncernen. Investeringen på 2,5 miljoner EUR via en nyemission har för avsikt att möjliggöra produktionsstart år 2025.
 • I maj tillkännagav bolaget att man kommer att ansöka om att Hautalampiprojektet ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya förordningen om kritiska råvaror, CRMA. Detta är ett öppet förfarande från Europeiska kommissionen (DG GROW). Ett erkännande som strategiskt projekt skulle ha flera fördelar, bland annat en effektivare och mer förutsägbar process för tillståndsansökningar och hjälp med att få tillgång till finansiering.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals ekonomiska rapport för första kvartalet 2024 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com