bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
15 juni, 2021

Eurobattery Minerals startar nya borrningar i Corcel-projektet i Spanien

  • Nya borrningar som inleds under juni 2021 kommer att rikta in sig på fyndigheten vid Castriz.  I det större Corcel-projektet är Castriz en av tre primära fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.
  • Målet är att till och med december 2021 borra totalt ca 1000 meter samt få en uppskattning av mineralresurserna i enlighet med den s.k JORC-koden.
  • Tidigare borrningar som genomförts under 2019 har visat att den mineraliserade zonen är större än förväntat och på förekomsten av betydande Ni-Cu-Co anomalier med högre halter än vad som ursprungligen förväntades (speciellt gällande Ni).

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "Bolaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, startar nya borrningar vid sitt spanska projekt Corcel. Den nya borrningskampanjen omfattar den mineraliserade zonen vid Castriz. I det större Corcel-projektet är Castriz en av tre primära fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello. Målet med borrningarna är att få en uppskattning av mineralresurserna i enlighet med Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden). Borrningarna liksom JORC-coden kommer att färdigställas i december 2021. Corcel-projektet ligger i nordvästra Spanien ca 50 kilometer från La Coruña. 

”Jag ser fram emot att inleda de nya borrningarna i vårt spanska batterimineralprojekt. Vi vet redan att Corcel-projektet har en betydande malmpotential. Årets borrning och efterföljande JORC ger oss en mer exakt beräkning av malmpotentialen. Med detta på plats kommer vi att kunna ta nästa steg i förberedelserna för att utvinna Europeiska batterimineraler igenom en dagbrottssgruva, vilket är vårt mål i Corcel”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. 

Borrningarna kommer att inledas i juni och färdigställas i december 2021 med målet att borra totalt ca 1000 meter. Syftet med borrningarna är att uppskatta mineralresurserna genom att använda JORC-koden. Denna kod omfattar minimistandarder, rekommendationer och riktlinjer för värdering av prospekteringsresultaten samt hur mineralresurser och malmreserver ska offentliggöras.

De tidigare borrningarna som genomfördes under 2019 visade att den mineraliserade zonen är större än förväntat och på att det finns betydande anomalier av Ni-Cu-Co med högre halter än vad som ursprungligen förväntades (speciellt gällande Ni).

Borrningsresultaten visade att den potentiella resursen har en avsevärt ökad areell utbredning, halter och  kvalitet kunde bekräftas och de visade också att det finns en god potential för storskalig utvinnning av mineraler.

SGS Lakefield i Kanada och ALS GLOBAL i Perth i Australien, som genomförde analyserna, bekräftar en ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel1:

• Resultaten från den analysmetod som använts av ALS Global (ME-ICP09) bekräftade att 75-85% av nickel i inlämnade prover är nickel från ekonomiskt uvinnbara sulfidmineraler.

• Mineralstudierna utförda av SGS Lakefield i Kanada (QEMSCAN och EPMA) klargjorde att det dominerande Ni-sulfidmineralet är pentlandit med mycket små halter av mineralen millerit och violarit. Järnoxider och kromit innehåller relativt låga nickelkoncentrationer.

2021 års borrningsarbeten kommer att koncentreras till den “västliga anomalin” i närheten av  borrhål DDH COR003 (19DD0001) där bolagets tidigare prospekteringsaktiviteter kunde uppmäta geokemiska anomalier i jord på upp mot 0,33 % Ni, anomalier som sammanföll med den magnetiska responsen i underliggande berggrund. DDH COR003 (19DD0001) kunde bekräfta källan till anomalin i området med en genomsnittlig halt på 69m @ 0,30% Ni, 0,038% Cu, 0,01% Co från 78m, omfattande  21m @ 0,345% Ni, 0,045% Cu, 0.011% Co från 78m djup. Tack vara dessa resultat som framkom under den senaste borrningskampanjen, så är målet med 2021 års kampanj att fullt ut identifiera anomalin för att vid årets slut kunna erhålla siffror på mineralresursen i området. En överenskommelse har ingåtts med markägarna där anomalin ligger. 

a2c40144baba8c94_800x800ar

Bild 1. Arbetsområde under 2021

Den ledande infrastrukturentreprenören i området, GEONOR, kommer att genomföra borrningarna. GEONOR genomförde diamantborrningarna i Corcel-projektet under 2019 och känner väl till områdets markförhållanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 8:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

1 Mineraltester bekräftar ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel, Pressmeddelande 20200920

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com