bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
4 april, 2023

Eurobattery Minerals tillförs cirka 17,4 MSEK genom optionsinlösen

Stockholm, 4 april 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) genomförde en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 7 december till och med den 21 december 2022 (”Företrädesemissionen”) bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit en (1) ny aktie i Bolaget och en (1) Teckningsoption. Varje (1) Teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery till en teckningskurs om 2,44 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden löpte till och med den 31 mars 2023 och totalt utnyttjades 7 134 746 Teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 57,1 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till fortsatta investeringar i Corcel- och Hautalampi-projekten samt till finansiell flexibilitet för att möjliggöra framtida potentiellt intressanta strukturaffärer.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 17,4 MSEK. Antalet aktier kommer att öka med 7 134 746 aktier, från 26 012 240 aktier till 33 146 986 aktier, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 7 134 746 SEK, från 26 012 240 SEK till 33 146 986 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 21,5 procent.

”Vi är nöjda och tacksamma för det förtroende vi har fått från våra aktieägare och optionsägare. Med det kapital vi nu tillförs ämnar vi omsätta vision till handling och fortsätta den hittills framgångsrikta utvecklingen av Hautalampi och Corcel, med målet att påbörja gruvdrift och förse Europa med etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB agerade legal rådgivare i transaktionen.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com