bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
20 maj, 2024

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Stockholm, 20 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) tillkännager idag att bolaget utnyttjar sin option att förvärva de återstående 30 procenten av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägare av marken och gruvrättigheterna till det finska nickel–kobolt–koppar-projektet Hautalampi. Detta utgör bolagets tredje förvärv inom ramen för sin avtalade rätt att stegvis förvärva 100 procent av aktierna i FinnCobalt. Sammantaget kommer Eurobattery Minerals ägarandel nu att uppgå till 100 procent av FinnCobalt efter det förestående förvärvet. Förvärvet är av stor betydelse för bolagets planerade utveckling av Hautalampiprojektet och målsättningen att etablera en gruva för batterimineraler med produktion och försäljning på medellång sikt. Vederlaget för andelsförvärvet kommer att erläggas delvis kontant och delvis genom riktad nyemission av aktier till de tre grundarna av FinnCobalt.

”Vi har precis lämnat in miljötillståndsansökan till de finska myndigheterna och i med det mycket viktiga steget – samt detta förvärv – har vi tagit ett stort kliv närmare starten av gruvdrift i Outokumpu. Den preliminära lönsamhetsstudien visade att de ekonomiska utsikterna för batterimineralgruvan i Finland är mycket goda”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Finansiella detaljer om andelsförvärvet
Styrelsen för Eurobattery Minerals har informerat de tre grundarna och ursprungliga ägarna av FinnCobalt att bolaget kommer att utnyttja den tredje optionen till det investerings- och aktieägaravtal innefattande optionen till stegvis förvärv av FinnCobalt som ingicks den 11 maj 2020 och som trädde i kraft den 27 maj 2020. Detta innebär att Eurobattery Minerals, innan den 27 juli 2024, skall verkställa denna option genom att erlägga ett vederlag om sammanlagt 300 000 EUR kontant och emittera aktier i Eurobattery Minerals till ett värde av sammanlagt 1 000 002 EUR till de tre grundarna av FinnCobalt. Dessa två åtgärder kommer att vidtas parallellt och samtidigt. Den kontanta delen av vederlaget kommer att betalas ur bolagets kassa. Aktiedelen av vederlaget kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Aktiedelen av vederlaget kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Teckningskursen i den riktade nyemissionen kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio handelsdagarna närmast före emissionsbeslutet.

Effekter av förvärvet

  • Eurobattery Minerals kommer att förvärva 30 procent av aktierna i FinnCobalt. Bolagets andel i FinnCobalt kommer därigenom att öka från 70 procent till 100 procent av kapitalet och rösterna.
  • Andelsförvärvet av FinnCobalt förväntas slutföras under andra kvartalet 2024. FinnCobalt förväntas konsolideras i Eurobattery Minerals räkenskaper från och med tillträdesdagen.
  • Som ägare till fullständiga aktieinnehavet i FinnCobalt kommer Eurobattery Minerals att ha full kontroll över styrelsebesluten i FinnCobalt.
  • Eurobattery Minerals kommer även att ha rätt, men dock inte förpliktelse, att utse styrelseordförande och två ordinarie styrelseledamöter och deras personliga styrelsesuppleanter i FinnCobalt.

Hatualampiprojektet i korthet
Hautalampiprojektet är beläget intill Outokumpu, Finland, på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti där omkring 28,5 miljoner ton malm med en kopparhalt om 3,8 procent utvanns mellan 1912–1989. Projektet består av ett gruvtillstånd omfattande 227 hektar med exponering mot nickel, kobolt och koppar, samt en förbehållsanmälan i närområdet. Området drar fördel från välutvecklad infrastruktur, både ovan och under mark, samt starkt lokalt stöd för gruvdrift. Uppskattningsvis har mellan 10–15 MEUR investerats i projektet av tidigare ägare innan projektet tillträddes av Eurobattery Minerals under våren 2020. I juni 2021 kunde Eurobattery Minerals skriva upp det uppmätta, indikerade och antagna resurstonnaget med cirka 100 procent samt metallinnehållet med cirka 50 procent. I oktober 2022 kunde bolaget bekräfta en ytterligare ökning av metallinnehållet om cirka 40 procent. Den 20 mars 2023 publicerade bolaget en preliminär genomförbarhetsstudie (preliminary feasibility study, PFS) för Hautalampiprojektet vilken belyste möjligheter såväl som potentiella utmaningar vid fortsatt utveckling av Hautalampifyndigheten. Den 29 april 2024 tillkännagav bolaget att ansökan om miljötillstånd hade lämnats in till Regionförvaltningsverket i Finland. I maj meddelade Eurobattery Minerals att man kommer att ansöka om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för den nya akten om kritiska råvaror, CRMA.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Medlemmar i styrelse och ledning samt en större teckningsoptionsinnehavare utnyttjar teckningsoptioner motsvarande 2,3 MSEK

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com