bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
21 mars, 2023

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 70 procent

Stockholm, 21 mars 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") tillkännager idag att Bolaget utnyttjar sin option att förvärva 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägare av marken och gruvrättigheterna till det finska nickel–kobolt–koppar-projektet Hautalampi. Detta utgör Bolagets andra förvärv inom ramen för sin avtalade rätt att stegvis förvärva 100 procent av aktierna i FinnCobalt under tiden intill maj 2024. Sammantaget kommer Eurobatterys ägarandel att uppgå till 70 procent av FinnCobalt efter det nu förestående förvärvet. Förvärvet är av stor betydelse för Bolagets planerade utveckling av Hautalampiprojektet och målsättningen att etablera en gruva för batterimineraler med produktion och försäljning på medellång sikt. Vederlaget för andelsförvärvet kommer att erläggas delvis kontant och delvis genom riktad nyemission av aktier till de tre grundarna av FinnCobalt.

”Vi är mycket glada över att fortsätta leverera på vår strategi att tillhandahålla batterimineraler från Europa till Europa, nu som majoritetsägare av gruvprojektet Hautalampi. Mot bakgrund av den nyligen publicerade preliminära lönsamhetsstudien vet vi att de ekonomiska utsikterna för batterimineralgruvan i Finland är starka”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Finansiella detaljer om andelsförvärvet

Styrelsen för Eurobattery har informerat de tre grundarna och ursprungliga ägarna av FinnCobalt att Bolaget kommer att utnyttja den andra optionen till det investerings- och aktieägaravtal innefattande optionen till stegvis förvärv av FinnCobalt som ingicks den 11 maj 2020 och som trädde i kraft den 27 maj 2020. Detta innebär att Eurobattery, innan den 27 juli 2023, skall verkställa denna option genom att erlägga ett vederlag om sammanlagt 250 002 EUR kontant och emittera aktier i Eurobattery till ett värde av sammanlagt 1 000 002 EUR till de tre grundarna av FinnCobalt. Dessa två åtgärder kommer att vidtas parallellt och samtidigt. Den kontanta delen av vederlaget kommer att betalas ur Bolagets kassa. Aktiedelen av vederlaget kommer att erläggas genom en riktad nyemission. Teckningskursen i den riktade nyemissionen kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio handelsdagarna närmast före emissionsbeslutet.

Effekter av förvärvet

  • Eurobattery kommer att förvärva 30 procent av aktierna i FinnCobalt. Bolagets andel i FinnCobalt kommer därigenom att öka från 40 procent till 70 procent av kapitalet och rösterna.
  • Andelsförvärvet av FinnCobalt förväntas slutföras under andra kvartalet 2023. FinnCobalt förväntas konsolideras i Eurobatterys räkenskaper från och med tillträdesdagen.
  • Som majoritetsägare kommer Eurobattery ha kontrollerande inflytande av styrelsebesluten i FinnCobalt.
  • Eurobattery kommer även att ha rätten, men ingen förpliktelse, att utse styrelseordförande och två ordinarie styrelseledamöter och deras personliga styrelsesuppleanter i FinnCobalt.

Hatualampiprojektet i korthet

Hautalampiprojektet är beläget intill Outokumpu, Finland, på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti där omkring 28,5 miljoner ton malm med en kopparhalt om 3,8 procent utvanns mellan 1912–1989. Projektet består av ett gruvtillstånd omfattande 227 hektar med exponering mot nickel, kobolt och koppar, samt en förbehållsanmälan i närområdet. Området drar fördel från välutvecklad infrastruktur, både ovan och under mark, samt starkt lokalt stöd för gruvdrift. Uppskattningsvis har mellan 10–15 MEUR investerats i projektet av tidigare ägare innan projektet tillträddes av Eurobattery under våren 2020. I juni 2021 kunde Bolaget skriva upp det uppmätta, indikerade och antagna resurstonnaget med cirka 100 procent samt metallinnehållet med cirka 50 procent. I oktober 2022 kunde Bolaget bekräfta en ytterligare ökning av metallinnehållet om cirka 40 procent. Den 20 mars 2023 publicerade Bolaget en preliminär genomförbarhetsstudie (preliminary feasibility study, PFS) för Hautalampiprojektet vilken belyste möjligheter såväl som potentiella utmaningar vid fortsatt utveckling av Hautalampifyndigheten.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com