bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
8 februari, 2022

Eurobattery Minerals utökar verksamheten i Finland

Stockholm, 8 februari 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar idag att företaget har blivit informerad av FinnCobalt Oy om deras fortsatt expansion i östra Finland. FinnCobalt Oy, som Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva till 100 %, har beviljats en reservation för prospektering för det mycket malmpotenta prospekteringsområdet Varislahti. Området omfattar över 23,6 km2 mark som är mycket malmpotent av typ Outokumpu (kobolt-koppar-nickel-zink-guld).

"För att möta Europas höga och ständigt ökande efterfrågan på batterimineraler måste regionen öppna fler gruvor för dessa kritiska råvaror. Baserat på denna ökande efterfrågan är prospektering av nya mineralfyndigheter en grundläggande del av vår affär och jag är mycket glad över att vi utökar vår verksamhet ytterligare i Finland, ett av de mest gruvvänliga länderna i Europa", säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Huvudpunkter:

  • FinnCobalt utökar sin verksamhet i östra Finland och beviljas en reservation för prospektering över det mycket malmpotentiella Varislahtiprojektet.
  • Varislahti, som ligger ~10 km väster om FinnCobalts Hautalampiprojekt innehåller liknande malmpotentiella bergarter som är kända för att innehålla Co-Cu-Ni-Zn- mineraliseringar.
  • I området finns redan en känd fyndighet, Riihilahtifyndigheten, med historiska mineraltillgångar omfattande totalt 0,7 Mt @ Cu 0,72 %, Co 0,09 %, Ni 0,03 %, Zn 0,09 %, Au 0,3 ppm, Ag 6 ppm, S 3,84 %.
  • Dessutom har historiska borrningar i området visat på några mycket intressanta sektioner inkluderande:
    • Usi-11 8,6m @ Cu 0,23%, Co 0,25% inkl. 1,25 m @ Cu 0,46 %, Co 0,61 %
    • Usi-10 0,95 m @ Cu 0,59 %, Co 0,09 %.
  • FinnCobalt Oy kommer att påbörja arbetet i området genom att sammanställa befintlig geologisk information och utarbeta en plan för framtida prospektering i området.

Varislahtiprospektet med kobolt-koppar-nickel-zink är idealiskt beläget i förhållande till områdets infrastruktur och till FinnCobalts nuvarande verksamhetsbas vid Hautalampi, som ligger cirka 10 km västerut (Fig. 1).

Särskilt viktigt är att geologiska formationer av Outokumpu-typ förekommer i det reserverade området. Samma formationer innehåller Hautalampis Ni-Co-Cu-fyndighet och andra stora mineralfyndigheter. En reservation ger företrädesrätt för FinnCobalt att ansöka om undersökningstillstånd i området.

Figur 1. Reservationsområde Varislahti (grönt område) i förhållande till Hautalampiprojektet (rött område).

a309554c6d5534cc_800x800ar

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com