bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
18 november, 2021

Flera steg närmare produktion för Eurobattery Minerals som idag publicerar delårsrapport för januari–september 2021

Stockholm, 18 november 2021. Med en ny borrkampanj i sitt spanska Corcel-projekt, mineralresursberäkning och borrningar i finska Hautalampi-projektet samt undersökning av flera olika möjligheter för batterimineraler i Tyskland, har Eurobattery Minerals under det tredje kvartalet tagit flera viktiga steg i sin strategi att förse bilindustrin med hållbart utvunna batterimineraler från Europa. Målet för företaget är att producera och leverera batterimineraler 2023.  

Tredje kvartalet 2021 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -5 621 KSEK (-3 510 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,36 SEK (-0,25 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 406 KSEK (-4 777 KSEK)

Årets första nio månader 2021 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 463 KSEK (-8 692 KSEK)
 • Resultat per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,79 SEK (-0,74 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 604 KSEK (-8 423 KSEK)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli–september 2021)

 • Eurobattery Minerals har meddelat att mineralresursrapporten från Hautalampi-projektet i Finland nu finns tillgänglig. Mineralresursrapporten ger en uppdatering av resurserna vid Hautalampi-fyndigheten och den angränsande Mökkivaara-fyndigheten. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy.
 • Eurobattery Minerals har presenterat en ny konsumentundersökning om slutkundernas perspektiv på elbilar och hållbarhet. Undersökningen genomfördes i Sverige och Tyskland under augusti 2021 av undersökningsföretaget YouGov. Den vände sig till personer i Sverige och Tyskland som för närvarande äger eller leasar, eller är intresserade av att äga eller leasa, en el- eller hybridbil. 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Eurobattery Minerals inleder nya borrningar inom ramen för sitt batterimineralprojekt i Finland. Den nya borrkampanjen kommer att fokusera på den utökade mineralresursen i Hautalampi-projektet. Kampanjen kommer att täcka det tidigare icke undersökta området mellan Hautalampifyndigheten och den nordöstra förlängningen av fyndigheten kallat Mökkivaara. Syftet är att verifiera mineraltillgångarna mellan dessa redan verifierade fyndigheter. Tidigare borrningar under 2020 bekräftade en utökning av tillgångarna på cirka 100%. Målet är att borra totalt cirka 5000 meter och att borrningarna ska vara klara i början av 2022.

Sammanfattning av Roberto García Martínez VD ord:

”Med rapporten för tredje kvartalet i min hand ser jag att vi har tagit flera viktiga steg för att leverera utifrån vår affärsmodell att förse bil- och batteriindustrin med rena och hållbara batterimineraler från Europa. Målet för vårt erfarna team i Sverige, Tyskland, Finland och Spanien är att producera och leverera batterimineraler från och med 2023, med den första försäljningen samma år. 

Sedan vi parallellnoterades i Tyskland tidigare i år har vi lagt ner ett stort arbete på att undersöka olika möjligheter inom batterimineraler med representanter från ett flertal viktiga tyska fordonskomponentsföretag. Vi tittar på flera olika möjligheter i Tyskland som är den viktigaste biltillverkningsmarknaden i Europa. Behovet av att utvinna lokalt och på ett hållbart sätt gör att både gruvindustrin och politikerna i Tyskland tar frågan på största allvar.

Vi har nyligen inlett nya borrningar vid vårt Hautalampi-projekt i Finland. Målet med de här borrningarna är att undersöka området mellan Hautalampi och Mökkivaara-fyndigheten. Vår förhoppning är att dessa två malmkroppar sitter ihop. En sådan koppling skulle göra prospekteringsmålet mer betydelsefullt än vi trodde från början, och det gör brytningsprocessen mer ekonomisk när vi kan arbeta med en malmkropp

Tillsammans med vårt spanska projekt i Castriz, där borrningar pågår, kan jag konstatera att hela Eurobattery Minerals verksamhet löper på bra och att vi driver vår verksamhet i enlighet med vår tidsplan”.  

Eurobattery Minerals delårsrapport januari–september 2021 är bilagd till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 8:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com