bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
13 juli, 2023

Förvärv genom en riktad emission gör Eurobattery Minerals majoritetsägare i det finska Hautalampiprojektet

Stockholm, 13 juli 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") tillkännager idag att styrelsen för Bolaget beslutat emittera 2 855 856 aktier med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämma den 13 juni 2023. Emissionen sker som ett led i Bolagets förvärv av ytterligare 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägare av marken och gruvrättigheterna till det finska nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi. Efter genomfört förvärv äger Eurobattery Minerals 70 procent av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet.

“Under 2020 offentliggjorde vi vår avsikt att förvärva 100 procent av batterimineralprojektet i Hautalampi. Efter genomförandet av den idag offentliggjorda emissionen har vi förvärvat ytterligare 30 procent, och har därmed fortsatt att närma oss det uppställda målet. Parallellt med projektets finansiella fortskridande har vi tagit stora steg framåt i vårt arbete för att öppna en gruva för batterimineral och för att tillhandahålla hållbara mineral för den gröna omställningen i Europa,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Styrelsen för Eurobattery har idag beslutat att genomföra en riktad emission av högst 2 855 856 nya aktier. Vid full teckning i emission kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget öka från 33 738 202 till 36 594 058. Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts enligt gällande villkor för förvärvet av aktierna i FinnCobalt och motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio handelsdagarna närmast före dagen för emissionsbeslutet.

De emitterade aktierna utgör del av vederlaget för de aktier i FinnCobalt som Bolaget förvärvar genom utnyttjande av den andra optionen enligt det investerings- och aktieägaravtal innefattande optionen till stegvis förvärv av FinnCobalt som ingicks den 11 maj 2020 och som trädde i kraft den 27 maj 2020. Enligt villkoren för den andra optionen ska Eurobattery senast den 27 juli 2023 erlägga ett vederlag om sammanlagt EUR 250 002 kontant och emittera aktier i Eurobattery till ett värde av sammanlagt EUR 1 000 002 till de tre grundarna av FinnCobalt. Betalningen av det kontanta vederlaget och leveransen av de emitterade aktierna kommer att ske samtidigt.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com