bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
17 augusti, 2020

Hautalampi har påbörjat processen med bedömning av miljökonsekvenser

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: "BAT"; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler meddelar idag att Vulcan Hautalampi Oy (“VHOy ”) har påbörjat processen med en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB” ; ”EIA” på engelska) för sitt 100%-igt ägda Hautalampi nickel (Ni), kobolt (Co), koppar (Cu) -projekt (” Hautalampi ”;” projektet”) i Outokumpu i östra Finland . Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av VHOy.

Sammanfattning:

  • Hautalampi har påbörjat MKB-processen gällande gruvverksamheten och anrikningsverket för produktion av Ni-Co-Cu råvaror till batterier för elektrifierade fordon.
  • Miljötillstånden för underjordisk gruvdrift och behandling av malmen är fortfarande gällande.
  • Finländska experter vid miljökonsult- och planeringsföretaget Envineer Oy har av VHOy fått i uppdrag att göra MKB:n. Envineer Oy har varit involverad i de flesta gruvrelaterade miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar i regionen.
  • MKB-processen består av två delar: MKB-programmet (samrådsunderlag) och MKB-rapporten.
  • MKB-programmet kommer att utarbetas för gruvdriften samt för anrikningsverket och batterikemikalieanläggningen. Den kommer att innehålla relevanta produktionsalternativ tillsammans med en beskrivning av det aktuella tillståndet i miljön relaterat till projektet och hur miljöeffekterna ska hanteras och kontrolleras.
  • Som en del av MKB-processen har ett inledande samrådsmöte genomförts mellan inblandade myndigheter och VHOy. Att involvera sakägare och andra intressenter i arbetet är också en väsentlig del av MKB-processen. För att hantera detta kommer VHOy att tillsätta en referensgrupp som följer MKB-arbetet.
  • MKB-rapporten beskriver gruvdrift och malmbehandlingsalternativ, den beskriver också resultaten av miljöbedömningen baserad på den tekniska beskrivningen och utvärderar projektets tekniska livskraft ur miljösynpunkt.
  • VHOy bedömer att MKB-processen kommer att slutföras på mindre än 12 månader och den kommer därefter omedelbart att följas upp med en ansökan om miljötillstånd.

- Vi är oerhört glada över att Vulcan Hautalampi Oy har påbörjat MKB-processen så snabbt. MKB är ett viktigt steg i förberedelseprocessen för en utvecklad gruva och batterikemikaliefabrik. Detta innebär att Eurobattery Minerals kommer ännu närmare att bli en leverantör av etiskt framställda och spårbara mineraler och kemikalier, kritiska för elfordonsbranschen, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.  

VHOy (även känd som FinnCobalt) har meddelat Eurobattery Minerals att processen att ta fram en MKB för kombinerad gruvverksamhet och anrikning på Hautalampi har påbörjats. Företagets vision är att producera Cu-koncentrat och Ni-Co-koncentrat eller t.o.m. högkvalitativa Ni-Co-batterikemikalier lämpliga för elfordon. Detta skulle förverkliga företagets strategi att vara en av grundstenarna i batteriproduktionens värdekedja i Europa.

Syftet med MKB-processen är att redovisa information om ett projekts miljöpåverkan och underlätta beslut gällande miljöfrågor i planerings- och beslutsprocesserna samt ge allmänheten och andra intressenter möjligheter att delta i och påverka dessa processer. En MKB måste genomföras för alla gruvprojekt enligt lag (EIA Act and Decree [227/2017]). Exploatören ansvarar för att undersöka och utvärdera projektets miljöpåverkan.

Ett inledande samrådsmöte har hållits mellan inblandade myndigheter och VHOy. Sakägarnas deltagande i utvärderingsprocessen är ett villkor och VHOy ser fram emot att samråda med dem under hela arbetet. VHOy kommer också att tillsätta en referensgrupp för MKB-processen för att underlätta informationsflödet.

MKB-processen

MKB-processen ingår i projektplaneringen och genomförs innan beslut fattas om att formellt godkänna ett projektförslag. MKB:n har två huvudfaser, ett MKB-program (samrådsunderlag) och en fullständig MKB-rapport. Aktiviteter för sakägare och andra intressenter spelar en viktig roll i båda faserna (figur 1). MKB-programmet kommer att publiceras för allmänheten och en offentlig utfrågning (ett samrådsmöte) kommer att anordnas. Alla berörda intressenter har rätt att inkomma med synpunkter på den planerade MKB:n. MKB-processen avslutas med ett transparent och motiverat beslut från den samordnande miljömyndigheten.

De viktigaste stegen i MKB-processen inkluderar en bedömning av miljöns nuvarande status, beskrivningar av olika projektalternativ med bedömningar av deras miljöpåverkan samt en genomgripande bedömning av miljöeffekterna av projektet och dess genomförandealternativ. Dessutom ska bedömningar göras av omfattningen och betydelsen av miljöeffekterna med förslag för att minska skadliga effekter.  Allt ska redovisas i en objektiv och fullständig MKB-rapport. Rapporten måste bedöma påverkan på natur, människor och bebyggelse samt beskriva tänkbara driftstörningar, risker och miljöolyckor samt beskriva åtgärder för att mildra de negativa effekterna av dessa.

aa2a00e9920cbbbd_800x800ar

Figur 1. MKB-processen (källa: Finlands Miljöcentral)

Envineer Oy

Envineer Oy är ett finskt planerings- och konsultföretag som grundades 2017. Företaget arbetar i hela Finland och tillhandahåller tjänster från små designuppdrag till projektledning av stora projekt. Envineer Oy erbjuder experttjänster inom miljö, naturvärden, förorenad mark, avfallshantering, materialåtervinning, fysisk planering, geoteknik och konstruktion samt miljöforskning och miljörestaurering. Ledorden är flexibilitet, tillförlitlighet och expertis. Företaget har stort kunnande inom gruv-, mark- och materialprojekt där lagstadgade föreskrifter tillämpas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com