bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
22 juni, 2022

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals den 22 juni 2022

Stockholm, 22 juni 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), höll idag årsstämma. Vid årsstämman fattades huvudsakligen följande beslut:

Balansräkningar och resultat

Årsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto García Martínez för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Henrik Johannesson.

Omvalde årsstämman Stein Karlsen som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 80 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 250 000 kronor till styrelseordföranden.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 20 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakt Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com