bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
21 september, 2020

MINERALTESTER BEKRÄFTAR EKONOMISK NIVÅ AV NICKELSULFID VID CORCEL

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: "BAT"; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, redovisar idag resultaten från mineraltester inom nickel-kobolt-koppar fyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien, utförda av SGS laboratorium i Kanada. I det större Corcel-projektet är Castriz ett av tre huvudprogram tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter:

  • Identifiering och karakterisering av mineraliserade prover har färdigställts från Ni-Cu-Co-fyndigheten i Castriz inom Corcel-projektet.
  • Resultaten av analyserna, utförda av laboratoriet SGS Lakefield i Kanada, bekräftar ekonomiska halter av nickelsulfid i Corcelfyndigheten och bekräftar åter den breda prospekteringspotentialen inom Castriz-området.

Sju prover från fyra diamantborrhål som slutfördes 2019 skickades till SGS Lakefield i Kanada för mineralidentifiering och karakterisering med hjälp av QEMSCAN (Kvantitativ utvärdering av material med skanning elektronmikroskopi), kemisk analys och EPMA (mikrosondanalys). Huvuddelen av proverna valdes från de mest mineraliserade avsnitten med nickelsulfid, tidigare bekräftade genom geokemiska analyser (Fig. 1)[1][2]. Syftet med studien var att bestämma mineralhalter och analysera utvinningsegenskaper hos sulfidmineraler och gråberg till stöd för framtida mineraltester.– Vi är glada över resultaten från mineraltesterna, som bekräftar förekomsten av högvärdiga nickelsulfidmineraler som den främsta tillgången i Castrizfyndigheten. Vårt fokus kommer nu att riktas mot att identifiera sätt att maximera värdet av tillgången genom att kartlägga potentiella massiva sulfidzoner och undersöka det optimala alternativet för mineralbearbetning för att utvinna sulfiderna. Corcel-projektet utgör en viktig del i vår projektportfölj och vi hoppas kunna identifiera ytterligare värdefulla ämnen inom detta projekt i framtiden, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

bbb93a123bf56f26_800x800ar

Figur 1. Plankarta över Castriz-fyndigheten som visar områden med högsta prioritet för vidare utredning (blå rutor). Borrhålsintervallen visar resultat från nickel-i-sulfidanalyserna.

Projektet

Prover som lämnats in för analys hämtades från mineraliserade intervall från de "norra" och "västra" anomalierna (Fig. 1). Mineralstudierna visade att det dominerande Ni-sulfidmineralet är pentlandit ([Fe, Ni] 9S8) med mindre förekomster av millerit (NiS) och violarit (Fe2 + Ni3 + 2S4). Silikatmineraler, järnoxider och krom innehåller relativt låga koncentrationer av nickel. De viktigaste silikatmineralerna omfattar serpentin, pyroxen, amfibol och klorit. Företaget är glada över att nickelkoncentrationerna i silikatmineralen är låga eftersom nickel i dessa mineral är eldfast och fysiskt inte utvinningsbar. Dessutom gläder sig företaget över att det huvudsakliga Ni-bärande sulfidmineralet är pentlandit eftersom det möjliggör en mineralutvinning med vedertagna processer, såsom skumflotation. Hittilldags framkomna egenskaper av nickel- och kopparmineralen indikerar att utvinningen sannolikt kommer att förbättras med minskande partikelstorlek vid malningen av materialet. Ytterligare experimentella studier krävs för att vidare klarlägga viktiga parametrar för mineralutvinningen.

Nästa steg

Företaget stärks av de senaste bevisen om förekomsten av nickelsulfider vid Castriz, vilket ytterligare bekräftar projektområdets bredare prospekteringspotential. BAT utvärderar de senaste resultaten från mineralanalyserna i förhållande till potentiella ekonomiska konsekvenser och utvecklingsscenarier. Både "bulk-tonnage" (låg kvalitet, mycket bergmassa) och selektiv brytning (hög kvalitet, mindre bergmassa) utvärderas.

Företaget samarbetar för närvarande med geofysiska konsulter och entreprenörer för att bedöma alternativa geofysiska metoder, inklusive elektromagnetiska (EM) undersökningar, som förhoppningsvis kommer att påvisa tätare ansamlingar av sulfidmineraler. Sådana metallansamlingar med lägre tonnage kommer sannolikt att ha stort ekonomiskt värde och vara lämpliga för selektiva gruvbrytningsmetoder.

Alla framtida kapitalintensiva arbetsprogram som föreslagits vid Corcel kommer att utvärderas tillsammans med företagets hela projektportfölj. Företaget är fortsatt fokuserat på att utveckla sina kortsiktiga produktionsrelaterade projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Se BATs pressmeddelande från den 4 maj “Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid”.

[2] Se BATs pressmeddelande från den 22 juni “Slutgiltiga analyser bekräftar höga nickelsulfidfynd I Corcelprojketet”.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com