bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
17 januari, 2022

Mycket tillfredsställande resultat från borrningar i det spanska Corcelprojektet: Uppskattningsvis 60 miljoner ton med 0,25 % nickel

Stockholm, 17 januari 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar att de första analysresultaten har mottagits från borrhålen som utfördes i 2021 års diamantborrningskampanj inom bolagets spanska projekt (Corcelprojektet), som inleddes i juni 2021 och slutfördes i tid och enligt budgeten. Bolaget anser att resultaten är tillfredsställande för den fortsatta projekteringen av mineralresursen Corcel.

 • De första analysresultaten har erhållits från de två första borrhålen (COR005 och COR006) av de totalt sju borrhål som borrades 2021 inom Corcelprojektet.
 • Förhöjda halter av nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co) har påträffats i borrhål COR005 och COR006. Höjdpunkter i analyserna från de två första borrhålen omfattar:
  • 17,6 meter @ 0,27 % Ni, 0,03 % Cu och 0,01 % Co (COR005)
  • 23,2 meter @ 0,24 % Ni, 0,03 % Cu och 0,01 % Co (COR006)
 • De första analysresultaten från borrkampanjen bekräftar intresset för "West Anomaly", där borrhålet COR003 (19DD001) på djupet bekräftade de goda resultaten som erhölls i den tidigare geokemiska undersökningen, med ett genomsnitt på 69 meter @ 0,30 % Ni, 0,04 % Cu och 0,01% Co.
 • Analysresultat från de återstående borrhålen förväntas erhållas under de första månaderna 2022 i syfte att få den ackrediterade certifieringen av mineralresursen (Ni 43-101) under första kvartalet 2022.
 • Baserat på resultaten från kampanjen 2019 och de första resultaten som erhållits i år, och med hänsyn till storleken på den anomala zonen, kan vi sannolikt uppskatta en fyndighet av betydande storlek (ca 60 miljoner ton med 0,25 % Ni).

"Resultaten från denna och den tidigare borrkampanjen visar att förutsättningarna för att etablera ett omfattande nickelprojekt i södra Europa ser mycket bra ut", kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Under 2021 har totalt sju diamantborrhål färdigställts med en total borrad längd på 1 134 meter. Arbetet har fokuserats på "West Anomaly" där bolagets tidigare prospekteringsarbete kunde registrera markanomalier med upp till 0,33% Ni, vilka sammanföll med den magnetiska responsen hos de underliggande bergarterna. DDH COR003 (19DD0001) bekräftade ursprunget till anomalin i detta område och visade på en medelhalt på 69 meter @ 0,30 % Ni, 0,038 % Cu och 0,01 % Co från 78 meters djup, inklusive ett avsnitt på 21 meter med @ 0,345 % Ni, 0,045 % Cu och 0,011 % Co från 78 meters djup.

Sammanfattning av de första borresultaten

2021 års borrkampanj var utformad för att från ytan till ca 150 meters djup undersöka de befintliga tillgångarna på Ni, Cu och Co i ett ca 150 meter långt område längs den västra anomalin, som indikerades i 2019 års kampanj och som har en nord-sydlig längd på ca 1 200 meter och en öst-västlig bredd på ca 375 meter.

Fler resultat av provanalyserna från den pågående borrkampanjen väntas. Hittills har endast de som gäller hål COR005 samt en del av hål COR006 tagits emot.

Hittills tillgängliga analysresultat är verkligen tillfredsställande och bekräftar intresset för "West Anomaly", vilket framgår av tabellen nedan, som visar sektionerna för dessa borrhål gällande för en 0,15 % Ni-cut-off-halt (normalt tillämpad i dagbrottsgruvor för nickel).

HOLE

 

FROM (m)

TO (m)

INT (m)

Ni (%)

Cu (%)

Co (%)

COR005

 

17,05

122,80

105,75

0,200

0,024

0,012

  incl.

41,50

45,50

4,00

0,230

0,055

0,014

  and

85,20

103,20

18,00

0,246

0,040

0,011

     incl.

88,20

91,20

3,00

0,311

0,059

0,012

  and

105,20

122,80

17,60

0,268

0,029

0,011

     incl.

105,20

110,20

5,00

0,345

0,059

0,013

COR006

 

5,90

10,60

4,70

0,414

0,117

0,015

 

54,40

77,60

23,20

0,236

0,027

0,011

  incl.

57,40

65,60

8,20

0,290

0,049

0,012

     incl.

58,40

61,40

3,00

0,396

0,083

0,013

Tabell 1. Inledande analyser. Medelhalterna har bestämts med en cut-off-halt på 0,15 % Ni.

I borrhål COR005, där alla analysresultat finns tillgängliga, har flera avsnitt med höga Ni-halter (över 0,2%) identifierats:

 • 4 meter @ 0,230% Ni, 0,055% Cu och 0,014% Co från 41,50 meters djup.
 • 18 meter @ 0,246% Ni, 0,040% Cu och 0,011% Co från 85,20 meters djup (inklusive ett avsnitt på 3 meter med @ 0,311% Ni, 0,059% Cu och 0,012% Co).
 • 17,60 meter @ 0,268% Ni, 0,029% Cu och 0,011% Co från 105,20 meters djup (inklusive ett avsnitt på 5 meter med @ 0,345% Ni, 0,059% Cu och 0,013% Co).

Dessa avsnitt fanns inom en bredare sektion på 105,75 meter med @ 0,200 % Ni, 0,024 % Cu och 0,012 % Co från 17,05 meters djup.

För borrhål COR006 är endast delresultat tillgängliga för 2 sektioner, där följande mineraliseringar har identifierats:

 • 4,70 meter @ 0,414% Ni, 0,117% Cu och 0,015% Co, från 5,90 meters djup.
 • 23,20 meter @ 0,236% Ni, 0,027% Cu och 0,0115 Co, från 54,40 meters djup, inkluderande 3 meter @ 0,396% Ni, 0,083% Cu och 0,013% Co från 58,40 meters djup.

Ni-mineraliseringen består huvudsakligen av mineralet pentlandit (se figur 1). Mineralisering är kopplad till ultramafiska och ultrabasiska bergarter bestående av pyroxeniter och peridotiter, vilka amfibolitiseras i varierande grad nära mineraliseringen.

C:UsersJONASAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordPHOTO-2021-06-16-21-18-55.jpg

Figur 1. Pentlanditmineraliseringen i borrhål COR005 (61,25 m djup)

Figur 2 visar sektionen mot norr med borrhål COR003, COR005 och COR006 där de mineraliserade zonerna i dessa borrhål visas. Stora orangefärgade partier i figuren visar mineraliseringar med värden mellan 0,2 % och 0,25 % Ni. Dessa mineraliserade zoner är belägna runt andra rödfärgade zoner som representerar prover med Ni-värden över 0,25 %, vilka ibland når värden på 0,6 % Ni.

Även om inte alla analyser inkommit, och med en tänkbar cut-off-halt på 0,15 % Ni som är vanligt för en exploateringsbar fyndighet i dagbrott, så kan vi räkna med en mineraliserad kropp med en bredd mellan 90 meter och 120 meter från markytans nivå +380 meter ned till nivån +250 meter, vilket är det undersökta djupet.

Mineraliseringens västra gräns utgörs av en förkastning, med en förflyttning av berggrunden på mellan 3 och 5 meter, vilket resulterat i att från förkastningen och västerut har alla borrhål borrats gabbroida bergarter med inslag av amfibolitlager med analysresultat som aldrig överstiger 950 ppm Ni (ofyndigt område).

Figur 2. Sektion med vy mot norr för borrhål COR003, COR005 och COR006.

a374abe892007b44_800x800ar

Nästa steg

Företaget är nöjda med resultaten som erhållits i de två första borrhålen i borrkampanjen 2021 och inväntar nu de återstående resultaten för att kunna bedöma potentialen för det område som undersökts och erhålla en ackrediterad certifiering av mineralresursen i regelverket NI 43-101 under första kvartal 2022.

Som kan ses i figur 3, som visar områdets geologi och borrhålen med mineraliseringarna, så är det uppenbart att även om det fortfarande finns många analysvärden som ska inkomma, så börjar man kunna se en del av en fyndighet som kommer att visa sig vara av betydande storlek. Vi får inte glömma att de borrhål som genomfördes 2019, längre norr om årets undersökningsområde och på ca 600 meters avstånd (COR001 och COR002) också påträffade mineraliseringen med värden i samma storleksordning som de som nu erhållits i årets kampanj. Med hänsyn till storleken på den anomonen skulle vi kunna tala om en fyndighet på ca 60 miljoner ton med en nickelhalt på 0,25 %.

Figur 3. Geologisk karta med borrhål

En bild som visar karta Automatiskt genererad beskrivning

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 8:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com