bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
29 mars, 2022

Nya resultat från spanska Corcelprojektet stödjer uppskattningen av 60 miljoner ton med 0,25 % nickel – Covid-19 vid externt laboratorium försenar ackrediteringen av resursen till Q2

Stockholm, 29 mars 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar att ytterligare analysresultat har mottagits från de borrhål som gjordes under 2021 års borrningskampanj inom bolagets spanska Corcelprojekt, vilka inleddes i juni 2021 och slutfördes enligt budget i december 2021. På grund av Covid-19 är leveranserna av nödvändig information från ALS-labbet försenade. Resultaten behövs för att en kvalificerad person (QP) ska kunna utfärda den ackrediterade certifieringen av resursen enligt klassifikationsstandarden NI 43–101. Informationen väntas nu inkomma under andra kvartalet 2022.

 • Resultat har erhållits från 5 borrhål (COR005, COR006, COR007, COR008 och COR011) av de totalt 7 borrhål som borrades under 2021 års kampanj.
 • Sektioner med förhöjda halter av nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co) påträffades i alla borrhål och för dessa finns resultat tillgängliga. Analyshöjdpunkter från dessa borrhål inkluderar:
  • 17,6 m @ 0,27 % Ni, 0,03 % Cu och 0,01 % Co (COR005)
  • 24,1 m @ 0,40 % Ni, 0,13 % Cu och 0,01 % Co (COR006)
  • 20,1 m @, 0,41 % Ni, 0,07 % Cu och 0,01 % Co (COR007)
  • 22,0 m @ 0,30 % Ni, 0,05 % Cu och 0,01 % Co (COR008)
  • 18,40 m @ 0,29 % Ni, 0,05 % Cu och 0,01 % Co (COR011)
 • Dessa resultat, tillsammans med de som erhölls under borrkampanjen 2019, bekräftar intresset för Ni-Cu-Co-fyndigheten i Corcel-projektet och, med hänsyn till storleken på den anomala zonen, syns en fyndighet av betydande storlek (cirka 60 miljoner ton med 0,25 % Ni).
 • Resultaten från de två sista borrhålen som genomfördes under kampanjen 2021 kan förväntas komma i slutet av mars, enligt ALS-laboratoriets prognos.
 • På grund av förseningar till följd av Covid-19 vid ALS-laboratoriet i Irland har de inte kunnat slutföra de nödvändiga analyserna som behövs för att den kvalificerade personen (QP) ska kunna utfärda den ackrediterade resurscertifieringen enligt standarden NI 43–101. Detta var ursprungligen planerat till första kvartalet 2022 men väntas nu ske under andra kvartalet 2022.

– Med 70 % av analyserna presenterade så kan jag försäkra att resultaten är lika tillfredsställande som vi tidigare meddelat. Vi väntar nu med spänning på att få den ackrediterade resurscertifieringen som gör det möjligt för oss att planera nästa steg för vårt nickelprojekt i hjärtat av Europa. Den tragiska utvecklingen i vår region har ännu en gång understrukit vikten av vårt behov av europeisk självförsörjning för dessa kritiska batterimineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Under 2021 har totalt 7 diamantborrhål färdigställts med en total borrad längd på 1134 meter. Arbetet har fokuserats på "West Anomaly" där företagets tidigare prospekteringsarbete registrerade markanomalier med upp till 0,33% Ni, vilka sammanföll med förhöjda magnetiska gensvar hos underliggande bergarter. DDH COR003 (19DD0001) bekräftade källan till anomalin i detta område med medelvärden inom ett avsnitt på 69 m med @ 0,30 % Ni, 0,038 % Cu och 0,01 % Co från 78 m djup, inklusive en sektion på 21 m med @ 0,345 % Ni, 0,045 % Cu och 0,011 % Co från 78 m djup.

Hittills har resultat från fem undersökningar inkommit (borrhålen COR005, COR006, COR007, COR008 och COR011) och resultaten från de två sista (COR009 och COR010) förväntas inkomma i slutet av mars, enligt prognoser från ALS-laboratorium i Irland dit proverna skickats.

Behandlingstiderna vid laboratoriet har visat sig vara längre än normalt på grund av oförutsedda omständigheter förorsakade av Covid-19-pandemin i början av 2022. 

– Vårt laboratorium i Irland befann sig i en kritisk situation under de första veckorna av januari med ökade handläggningstider. Vår personalstyrka reducerades avsevärt på grund av den stadiga ökningen av positiva Covid-19 fall med isolering som följd, säger David Risueño Romero, Operation Manager på ALS Global.

På grund av förseningar till följd av Covid-19 vid ALS-labbet i Irland har labbet inte kunnat slutföra de nödvändiga analyserna som behövs för att den kvalificerade personen (QP) ska kunna utfärda den ackrediterade resurscertifieringen i en teknisk rapport enligt NI 43–101. Detta var ursprungligen planerat till första kvartalet 2022 men väntas nu ske under andra kvartalet 2022.

Nästa steg

Med resultat från 70 % av de prover som tagits från borrhålen, så är resultaten mycket tillfredsställande. Företaget väntar nu på att få resterande resultat för att kunna utvärdera den verkliga potentialen för det undersökta området och få en ackrediterad resurscertifiering (Ni 43–101) under andra kvartalet 2022.

Se bilaga för ytterligare information: Appendix to press release 29th of March 2022 - Additional detailed summary of the drilling results in Corcel.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 kl. 07:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com