bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
14 oktober, 2020

Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oyj (tidigare Vulcan Hautalampi Oy) har informerat företaget om sin expansion i östra Finland med ett nytt beviljat reservationstillstånd för prospektering inom det mycket malmpotentiella Hietajärvi-projektet (”projektet”). Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oyj.

Sammanfattning:

  • FinnCobalt ökar sin närvaro i östra Finland genom ett reservationstillstånd för prospektering i det mycket malmpotentiella Hietajärvi-projektet.
  • Hietajärvi ligger ca 30 km söder om FinnCobalts Hautalampi-projekt och innehåller likartade malmpotentiella bergarter kända att innehålla Co-Cu-Ni-Zn-förekomster.
  • Tidigare beräknade mineralresurser inom projektet omfattar totalt 0,74Mt @ 0,11% Co, 0,56% Cu, 0,6% Zn och 0,18% Ni (1,74% CuEq%).

“Mot bakgrund av den elektriska revolutionen ökar behovet av batterier och batterimineraler snabbt. För att möta kraven måste Europa öppna fler gruvor för batterimineraler. Med detta i åtanke är utvecklingen av nya mineralprojekt en grundläggande del av vår verksamhet. Det är därför inspirerande att FinnCobalt utökar sin närvaro ytterligare i Finland”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Hietajärvi kobolt-, koppar-, nickel- och zinkfyndighet är strategiskt placerat nära befintlig infrastruktur cirka 30 km söder om FinnCobalts nuvarande område Hautalampi (fig. 1). En viktig faktor är att de välkända malmpotentiella Outokumpuformationerna förekommer i området för det aktuella reservationstillståndet. I samma geologiska formation ingår även Hautalampi Ni-Co-Cu-fyndigheten och andra stora mineraliseringar och malmförekomster. En reservation innebär att FinnCobalt får företrädesrätt att ansöka om undersökningstillstånd i området.

Reservationen Hietajärvi innehåller två spännande prospekteringsobjekt som företaget initialt kommer att inrikta sig på:

  1. Hietajärvi - innehåller en avgränsad Co-Cu-Zn-Ni-förekomst. Mineraliseringen är dokumenterad som en blandad hydrotermal formation av Outokumpu-typ med förekomst av massiva och spridda sulfider. Outokumpu Oyj undersökte området mellan 1955 och 1994 och genomförde flera prospekteringskampanjer samt tester i en pilotanläggning. Outokumpu Oyj avgränsade slutligen en mineraliserad kropp bestående av två, nästan öst-västliga sulfidformationer som lutade 40-50° mot söder. Formationerna har en längd av 200 meter (E-linsen) respektive 100 meter (W-linsen) och en tjocklek som varierar mellan 3 och 20 meter. En tidig icke kontrollerad resursuppskattning som fastställts vid Hietajärvi omfattar 0,341Mt @ 0,15% Co, 0,7% Cu, 1,2% Zn och 0,18% Ni (2,33% CuEq) innehållande 511,5 t Co, 4126 ton Zn, 2421 ton Cu och 614 ton Ni. I projektet har inga avancerade prospekteringsarbeten slutförts efter de som utfördes av Outokumpu Oyj.
  2. Kettukumpu - innehåller också en avgränsad Cu-Co-Ni-Zn-förekomst, som dokumenterats utgöra en blandad hydrotermal mineralisering av Outokumpu-typ. Förekomsten undersöktes av Malmikaivos Oy åren 1975-1983 då flera prospekteringskampanjer genomfördes. År 2006 offentliggjorde GTK i sitt arbete med fyndigheten, en icke-verifierad uppskattning av mineralresursen på 0,4Mt @ 0,44% Cu, 0,18% Ni och 0,07% Co (1,24% CuEq). Liksom vid Hietajärvi så har inga senare undersökningar gjorts av fyndigheten.

FinnCobalt har uppgett att arbetet med Hietajärvi-projektet initialt huvudsakligen kommer att omfattas av skrivbordsstudier, eftersom detta är ett villkor för reservationstillståndet. En plan för utarbetandet av en ansökan om undersökningstillstånd kommer att presenteras efter en fullständig granskning av projektet.

8a59587524e4a66d_800x800ar

Figur 1. Hietajärvi reserverat område (grönt område) i förhållande till Hautalampi-projektet (rött).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com