bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
22 februari, 2024

Ökad takt i det finska gruvprojektet i fokus när Eurobattery Minerals publicerar bokslutskommuniké för 2023

Stockholm, 22 februari 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: ”EBM"”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) publicerar idag bokslutskommuniké för 2023.

”Eurobattery Minerals har under fjärde kvartalet arbetat med att påskynda utvecklingen av vårt Hautalampiprojekt för batterimineraler, vi arbetar bland annat med att förbereda ansökan om miljötillstånd under Q1–2024 och fortsätter med slutförandet av projektförvärvet som är planerat att genomföras under 2024. Med dessa planer lägger vi grunden för byggstart och sedan gruvdrift”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, gällande det fjärde kvartalet 2023.

Strategiska och operativa höjdpunkter för fjärde kvartalet 2023

 • I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget inte kommer att förnya sina tillstånd för prospektering för sina sju svenska tillgångar när tillstånden löper ut. Beslutet innebär att bolaget kan fokusera på de projekt som kommit längre för att skapa bättre aktieägarvärde.
 • I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget är en partner i centrumet ”Smart Exploration Research” som leds av Uppsala universitet. Det är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som ska bedriva forskning gällande utvinning och anrikning av metaller och mineraler.
 • I november beslutade Eurobattery Minerals att genomföra en företrädesemission om cirka 29,3 MSEK och åtog sig att genomföra en konvertibelemission om 5,0 MSEK. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 22,0 MSEK, motsvarande 75,0 procent av företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Den 27 december hölls en extra bolagsstämma och man beslöt bland annat att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission av units och andra förslag kopplade till denna emission samt även att välja en ny styrelseledamot, nämligen Eckhard Cordes.

Nyckeltal för Q4 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4 649 KSEK (-3 881 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,97 SEK (-0,23 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,97 SEK (-0,23 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 906 KSEK (-5 751 KSEK).

Nyckeltal helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till –23 055 KSEK (-20 138 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -1,33 SEK (-1,28 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,60 SEK (-1,22 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 253 KSEK (4 439 KSEK).
 • Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning till kommande årsstämma.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • I januari månad tillkännagav bolaget att man inleder processdesign för anrikningsanläggningen inom ramen för batterimineralprojektet Hautalampi. Anrikningsanläggningen är utformad för att årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 % -koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år. Det dimensionerande flödet för anläggningen är 500 000 ton per år.
 • I januari publicerade Eurobattery Minerals också de preliminära och slutliga resultaten för företrädesemissionen. Slutresultatet visade att 28 288 738 units tecknades, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 77,3 procent. Eurobattery Minerals tillförs med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder) före emissionskostnader.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals bokslutskommuniké 2023 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com