bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
23 maj, 2023

Rättelse: Eurobattery Minerals publicerar årsredovisning för 2022

Stockholm, 23 maj 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") publicerar idag årsredovisningen för 2022.

Observera att detta pressmeddelande är en rättelse eftersom det tidigare pressmeddelandet som skickades ut inte innehöll information om den specifika informationen i revisionsberättelsen som finns nedan samt en kommentar från företaget.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift

Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen, där det framkommer, att bolaget är beroende av ytterligare tillskott av
kapital under 2023, för att säkerställa den fortsatta driften.

Styrelsen förhandlar med externa intressenter om en långsiktig lösning för att stärka bolagets likviditet och egna kapital. Det är styrelsens bedömning att det finns goda möjligheter till fortsatt finansiering.

Ovanstående tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Eurobattery Minerals kommentar till revisionsberättelsen

Revisorernas kommentar grundar sig på att Eurobattery Minerals är ett tillväxtföretag och finansieras med externt kapital. I april 2023 meddelade bolaget att det kommer att erhålla cirka 17,4 miljoner kronor genom inlösen av teckningsoptioner. Vidare meddelade bolaget under det första kvartalet 2023 att den preliminära lönsamhetsstudien för sitt finska gruvprojekt i Hautalampi har slutförts. Studien visar att med ett oförändrat metallpris och totala kostnader om 65,1 miljoner euro (exklusive oförutsedda utgifter) blir återbetalningstiden 4,6 år med en förväntad gruvdrift på 12 år. Med tanke på den senaste tidens utveckling av bolaget och genomförd kapitalanskaffning, förhandlingar med potentiella off-takers och externa partners mot bakgrund av de positiva resultaten från projektet i Finland, anser styrelsen att utsikterna är mycket goda för att fortsätta utveckla verksamheten.

"Under 2022 tog vi flera viktiga steg för att förverkliga vår strategi att utvinna ansvarsfulla batterimineraler från Europa som i sin tur lägger grunden för elbilsindustrin och förnyelsebar energi. Under 2023 förhandlar styrelsen och ledningen med olika externa parter och potentiella off-take partners för att säkerställa bolagets finansiella kapacitet att utveckla bolagets projekt och att bli en europeisk gruv- och mineralråvaruleverantör”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operativa höjdpunkter 2022

Den finska Hautalampigruvan: Betydande framsteg i förberedelserna för gruvstart med förvärv av 40 % av aktierna, det slutgiltiga beslutet gällande koncessionsområdet för gruvverksamhet och en oberoende rapport som visar att mineralresurserna i gruvprojektet nästan har fördubblats.

Det spanska gruvprojektet Corcel: Ekonomisk uppsida baserat på oberoende rapport och en metallurgisk studie (som endast omfattar 10 % av hela fyndigheten) som visar att mängden nickel i Corcel räcker till för att tillverka en halv miljon bilbatterier på 60 kWh och är värt 113,9 miljoner euro. Med nödvändig informationen för miljö- och drifttillstånd inlämnad till myndigheterna är dagbrottsprojektet betydligt närmare drift.

Svenska undersökningstillstånd: Forskningssamarbete om sällsynta jordartsmetaller och förlängning av alla prospekteringstillstånd under 2022.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals årsredovisning 2022 finns tillgänglig för nedladdning på företagets webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com