bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
19 maj, 2017

Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Orezone AB (publ) (”Bolaget”) lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som även framgår i förvaltningsberättelsen är det stor osäkerhetsfaktor att befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 28 mars 2017 så har Bolagets storägare ombesörjt ett brygglån för att säkerställa verksamhetens likviditet i avvaktan på en samarbetspartner. I anslutning till detta har styrelsen också beslutat att inga kostnadskrävande borrningar göres förrän frågan om en samarbetspartner och finansiär ordentligt kartlagts. Detta innebär att med storägarnas brygglån, så bedömer styrelsen att den nuvarande burn-raten och likvida situationen är tryggad i minst tolv månader framåt. Och för att ytterligare säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov söker styrelsen också ett bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2017 att få ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse för befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om en nyemission av aktier.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Paulsson, vd Orezone
+46 70 710 53 60
info@orezone.se

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd för potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter och utföra tidig prospektering för att höja informationsnivån, till dess att fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med ett större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen inträder.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com