bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
26 september, 2016

Lovande analysresultat  från säsongens borrning

De första analysresultaten från det första borrhålet vid Ormbäcken föreligger nu.

Huvudsyftet med de två korta borrhålen (totalt 269,68m) vid Ormbäcken var att utröna om mineraliseringen vid den närliggande Fetsjön också innefattar Ormbäcken. Svaret är ja och resultaten är så här långt bättre än väntat. Ett annat syfte var att få material till anrikningsförsök, hur metallerna och möjliga biprodukter eventuellt skall kunna utvinnas. Fetsjön-Ormbäcken är en komplex förekomst och det är essentiellt att anrikningsförsöken påbörjas redan tidigt i prospekterings-processen.

Så här långt har polymetallisk mineralisering av 87.73 meters mäktighet påvisats. Denna innehåller betydande mängder grafit (tex +10% C vid 89.70 – 92.70m), tillsammans med vanadin (tex 0.07% vid 92.70-93.74m), molybden (tex 0.019% vid 68.60-69.28m) och titan (kring 0.5% vid 68.60-71.06m). Mineraliseringen i borrhålet inkluderar en 5.78 meter mäktig zon med REE-mineralisering (Rare Earth Elements; sällsynta jordartsmetaller), som håller cirka 0.1% totalt REE. Halt och mäktighet är i samma storleksordning som befintliga äldre data från området visar. Halterna av molybden och vanadin är överraskande höga.

Ett möjligt bidrag till projektets ekonomi kan lämnas från grafit, vanadin, molybden, titan, och sällsynta jordartsmetaller. Analysresultaten på fosfor och nickel föreligger ännu inte.

Analysresultaten visar helt klart att det är värt att arbeta vidare med projektet. Innan vidare borrning utförs skall möjliga anrikningsmetoder utredas. Bolaget startar således parallellt med vidare analyser omgående anrikningsförsök baserade på borrkärnorna.

Orezone kommer nu att intensifiera arbetet med att föra projektet framåt.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com