bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
28 januari, 2020

SLUTRESULTAT FRÅN BORRNINGAR VISAR EN STÖRRE MINERALISERAD ZON ÄN FÖRVÄNTAT I CASTRIZ

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT”; “företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, redovisade idag de slutliga resultaten från företagets borrningskampanj avseende nickel, kobolt och koppar vid Castrizförekomsten i Galicien i norra Spanien. Inom det större Corcelprojektet är Castriz ett av tre primära prospekteringsområden tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter:

 • Slutliga analysresultat från nyligen genomförda borrningar vid Castrizförekomsten. Resultat avser de återstående två borrhålen i ett borrprogram omfattande 4 borrhål om totalt 998 m.
 • Tidigare identifierade och sammanfallande geokemiska och geofysiska anomalier har nu undersökts med borrningar. Analysresultat från borrningarna visar på maximala halter på upp till 0,69% Ni, 0,28% Cu och 0,02% Co.
 • Anomala nivåer av nickel konstateras nu längs en zon på mer än 700 meters längd och 700 meters bredd, ett betydligt större område än vad tidigare analyser och borrningar indikerade.
 • Mineralanalyser pågår för att utvärdera den ekonomiska potentialen av en stor mineraltillgång.
 • Ännu fler förhöjda nivåer av nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co) har genomborrats vid Castriz, vilket utökar den mineraliserade zonen i längd och bredd. De bästa analyserna omfattar:
  • 75 meter @ 0,24% Ni, 0,04% Cu och 0,01% Co från 131,5 meter (borrhål 19DD0003)
  • inklusive 9,0 meter @ 0,44% Ni, 0,14% Cu och 0,02% Co från 191,5 meter
 • 28,8 meter @ 0,20% Ni, 0,14% Cu och 0,01% Co från 6,8 meter (borrhål 19DD0004)
 • Planering pågår nu för att använda den beprövade prospekteringsstrategin vid förekomsterna Monte Mayor och Monte Castello.

Totalt har 314 prover genomgått kemisk analys inom företagets borrprogram som genomfördes under hösten 2019 och som omfattat fyra borrhål om totalt 998 meter borrning. Resultaten från de två återstående borrhålen har utvidgat zonen med anomala nickelnivåer.

-Vi är mycket nöjda med de slutliga resultaten. Borresultaten har ökat storleken på den potentiella förekomsten avsevärt, bekräftat metallhalterna och visat att det finns potential för stora mineraltillgångar, sägerRoberto García Martínez, VD Eurobattery Minerals

Fältundersökningar vid Castrizförekomsten, vilka avslutades av BAT 2019, kunde indikera flera zoner, upp till 1 km i längd, med geokemiskt anomala halter i jord av nickel (Ni), koppar (Cu) och kobolt (Co) som sammanföll med en förhöjd magnetisk respons i den underliggande berggrunden.

Tre av zonerna undersöktes därefter med borrningar för att utvärdera potentialen för Ni-Cu-Co-sulfidmineraliseringarna i de mafiska-ultramafiska bergarterna (ex.vis serpentiniter och amfiboliter). Borrningarna påträffade formationer av varierande mineraliserade serpentinit- och amfibolitenheter vid de norra och västra anomala zonerna.

Företaget har tidigare redovisat resultaten från de första två borrningarna (se NGM pressrelease från den 10 december 2019) innefattande 69 meter @ 0,30% Ni, 0,04% Cu och 0,01% Co från 78 meter (borrhål 19DD0001) samt 24,5 meter @ 0,30% Ni, 0,12% Cu och 0,01% Co från 14,5 meter (borrhål 19DD0002) och man kunde då identifiera en potentiell zon på över 500 meter i längd.

De bästa resultaten från de två senaste borrhålen omfattar:

 • 75 meter @ 0,24% Ni, 0,04% Cu och 0,01% Co från 131,5 meter, inklusive 9,0 meter  @ 0,44% Ni, 0,14% Cu och 0,02% Co från 191,5 meter (borrhål 19DD0003)
 • 28,8 meter @ 0,20% Ni, 0,14% Cu och 0,01% Co från 6,8 meter (borrhål 19DD0004)

Resultaten från de två sista borrhålen har nu utökat denna zon till över 700 meter i längd och 700 meter i bredd, vilket ytterligare ökar prospekteringszonen av marknära metallrik bergart.

BAT har nu påbörjat studier av mineralinnehåll som kommer att användas tillsammans med analysresultat för att beräkna den ekonomiska potentialen vid Castriz samt om brytning kan göras som ”bulkbrytning” eller om det är lämpligare med selektivbrytning av partier med högre kvalitet.

- Utvecklingsaktiviteterna fortsätter som planerat med att utvärdera den ekonomiska potentialen i projektet, där vi nu går vidare med inledande genomförbarhetsstudier under 2020 och vi ser fram emot att ge löpande uppdateringar av utvecklingen, avslutar Roberto García Martínez.

Utöver detta kommer företaget att tillämpa sin framgångsrika prospekteringsstrategi på andra platser i Corcel-projektet, inklusive förekomsterna i Monte Mayor och Monte Castello som ligger i närheten av Castriz.

Den bifogade rapporten innehåller en detaljerad analys om borresultaten vid Castrizförekomsten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Roberto García Martínez, VD

E-mail: roberto@eurobatteryminerals.com

Website: https://investors.eurobatteryminerals.com//en/

Detta meddelande är den typ av information som företaget är skyldigt att redovisa enligt EU:s förordning gällande marknadsmissbruk. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för publicering den 28 januari 2020 vid 08:00 CEST.

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är företagets Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com