bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
18 november, 2019

Uppdatering; Eurobattery Minerals prospekteringsprojekt i Sverige

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”); ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, lämnar idag en uppdatering om sina prospekteringsprojekt i Sverige. I likhet med projektet som företaget driver i Castriz i norra Spanien, där resultaten från provborrningarna kommer att tillkännages senare under fjärde kvartalet, är fokus för de svenska projekten, nickel, kobolt och koppar, och dessutom även sällsynta jordartsmetaller (REE), mineraler som alla är kritiska råvaror i elektrifieringen av fordonsmarknaden i Europa.

Jag är glad att kunna meddela resultatet av årets fältarbete i våra fyndigheter i norra Sverige, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. Även om det är uppenbart att vi måste göra ytterligare analyser och mer fältarbete 2020, är det uppmuntrande resultat.

Totalt har Eurobattery Minerals 7 undersökningstillstånd i norra Sverige och geologer har nyligen undersökt alla. Tidigare påträffade och analyserade block och hällar har undersökts och nya prover har tagits för petrografisk och kemisk analys.

Under kommande månader kommer materialet att utvärderas ytterligare och ligga till grund för nästa års prospekteringsarbeten.

Nedan följer en uppdatering för respektive fyndighet.

SÖRTJÄRN och BRÄNNKAMMEN

Inom bolagets undersökningsområden Sörtjärn och Brännkammen i Västerbotten har sammanlagt ett 30-tal nya bergartsprover tagits för kemisk analys.

Förutom höga guldhalter (6-15 ppm Au i vissa block), så har de nya proverna från Brännkammen även visat på förhöjda halter av nickel och kobolt.

Brännkammen ligger i ett stråk där tidigare utförda undersökningar har visat på förhöjda halter av nickel och koppar enligt SGU:s malmkarta. Kommande fältsäsong planeras ytterligare undersökningar och provtagningar för att fastställa områdets malmpotential, speciellt vad gäller nickel och kobolt.

FETSJÖN och RÖNNBERGET

Berggrunden inom undersökningstillstånden Fetsjön och Rönnberget utgörs på båda platserna av skiffer som är rik på många metaller, t.ex. sällsynta jordartsmetaller (REE), molybden och vanadin. Sammanställningar och utvärderingar av 52 borrhål i Fetsjön och 4 borrhål i Rönnberget har genomförts och en detaljerad analys och beskrivning av de geologiska och de metallförande förhållandena finns redovisad på Eurobattery Minerals hemsida. Fyndigheternas mineralogiska sammansättning samt bestämningar av skiffrarnas grafithalt, har nyligen undersökts med elektronmikroskop.

PAHTAVAARA och PIETARASJÄRVI

I Norrbotten har de två undersökningstillstånden och fyndigheterna vid Pahtavaara och Pietarasjärvi undersökts för en uppdaterad bedömning av de analyser som tidigare genomförts, för att ta nya prover och för att planera kommande prospekteringsinsatser.

Vid Pahtavaara har inga ytterligare mineraliserade block eller hällar påträffas och området behöver undersökas mer noggrant med hjälp av grävning och geofysiska markmätningar.

Vid Pietarasjärvi utfördes blockletning varvid några ytterligare, lätt mineraliserade block påträffades. En häll med kopparmineralisering som ligger precis utanför området undersöktes. Tillsammans med information från denna samt från blockfynd och tidigare undersökningar i närområdet så indikerar resultatet att undersökningstillståndet bör utökas mot norr och nordost.

BRUKSBERGET

I undersökningsområdet Bruksberget i Västernorrland har detaljerade magnetiska markmätningar utförts. Mätningarna kommer att utvärderas noggrant inom den närmaste framtiden.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals 

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com