bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
27 October, 2017

Ändring av styrelse i Orezone

Johan Paulsson avgick från styrelsen i Orezone på grund av personliga skäl den 18 oktober.

För mer info kontakta ordförande Claes Linqvist 070-593 43 78

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Update on the submission of the environmental permit application for Finnish mine project

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com