bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
26 April, 2018

Företrädesemissionen i Orezone AB (publ) tecknades till 114 procent

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”)
avslutades den 20 april 2018 och sammanräkningen visar att emissionen övertecknades till cirka 114 procent. Aktier motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen har tilldelats personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Därtill har aktier motsvarande ca 12 procent av företrädesemissionen tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de
principer som fastställdes av extra bolagsstämman den 14 mars 2018 och som angivits i det Informationsmemorandum som upprättats med anledning av
företrädesemissionen och som offentliggjordes den 3e april 2018.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

Genom emissionen kommer det totala antalet aktier, efter registrering av företrädesemissionen, att öka med 119 191 472 från 59 595 736 till 178 787 208 och aktiekapitalet att öka med 2 383 829,44 SEK, från 1 191 914,72 SEK till 3 575 744,16 SEK. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Aktietorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under maj 2018.

Kommissionär
Aqurat Fondkommission AB, Box 7461 103 92 Stockholm, Telefon: +46 8 684 05 800, Email: info@Aqurat.se 

Vid frågor kontakta bolagets VD Lars Blixt, +46 70 355 15 60, info@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals receives approximately SEK 5.1 million through warrant redemption

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com