bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
21 August, 2017

Gör ett VD byte

Orezone får from den 1 september ny VD.

Johan Paulsson huvudägare i Orezone lämnar VD skapet. Orezone är i ett skede då det behövs annan kompetens, säger Johan Paulsson. Johan Paulsson stannar kvar som styrelseledamot.

Ny VD från och med den 1 september blir Lars Blixt.

Lars Blixt är 72 år, gift och bosatt i Lyckeby.

Lars Blixt har en bakgrund som kommunal näringlivsdirektör i Malmö och senast i Kristianstad och mångårig förhandlingsvana och erfarenhet av att få formella tillstånd och förutsättningar på plats för näringslivsetablering.

Lars Blixt bakgrund är precis den kompetens och erfarenhet som behövs för det skede som Orezone just nu befinner sig i säger Claes Linqvist, styrelsens ordförande.

Lars Blixt tillträder sin tjänst som VD den 1 september 2017

För mer info kontakta Claes Linqvist 070-593 43 78

Denna information är sådan information som Orezone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 Augusti 2017.

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com