bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
4 February, 2019

Orezone AB tidigarelägger bokslutskommuniké för 2018

Orezone AB (publ) tidigarelägger publiceringen av bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2018 från den 21 februari 2019 till den 6 februari 2019.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida 8 februari 2019.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60 eller vd@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com