bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
28 March, 2017

Orezone flyttar fram datum för årsstämman

I bokslutskommunikén publicerade bolaget att ordinarie årsstämma skulle hållas den 18 april 2017.

Med anledning av dåvarande verkställande direktören Anders West hastiga insjuknande blir bolaget med den tillförordnade verkställande direktören Johan Paulsson nödsakade till att flytta fram den ordinarie årsstämman till den 15 maj 2017.

Publicering av reviderad årsredovisning kommer att ske 3 veckor innan nytt datum för ordinarie årsstämma.

Kallelse med ärendeförteckning kommer att publiceras 4 veckor innan nytt datum för ordinarie årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Paulsson, vd Orezone

+46 70 710 53 60

info@orezone.se

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd för potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter och utföra tidig prospektering för att höja informationsnivån, till dess att fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med ett större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen inträder.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals receives approximately SEK 5.1 million through warrant redemption

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com