bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
12 April, 2019

Orezone har ansökt om notering på NGM Nordic MTF

Med anledning av den granskningsprocess Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) informerade om den 26 mars 2019 har Bolaget idag ansökt om notering av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Första dag för handel i aktier, teckningsrätter och BTA utgivna av Bolaget beräknas bli den 18 april 2019. Aktierna handlas fram till dess på Spotlight Stock Market.

Aktieägare i Orezone behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för NGM Nordic MTF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Update on the submission of the environmental permit application for Finnish mine project

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com