bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
12 April, 2019

Orezone offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträff

Den 26 mars 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission om högst 3 777 195 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Orezone cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,8 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionen.

På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 700 000 aktier motsvarande ytterligare högst 4,9 MSEK (”Överteckningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.

Offentliggörande av prospekt

Styrelsen i Orezone har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 12 april 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.orezone.se) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från den 18 april 2019 på Bolagets webbplats (www.orezone.com) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

18 april – 7 maj 2019 Teckningsperiod
18 april – 3 maj 2019 Handel i teckningsrätter
10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Vecka 21, 2019 Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Investerarträff

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Roberto Garcia Martinez Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Augment Partners AB på Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm den 6 maj 2019 klockan 17:30. Anmälan till presentation hos Augment Partners AB ska ske via e-post till info@augment.se. Lättare förtäring serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com