bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
31 May, 2017

Orezone uppdaterar om Fetsjön – Ormbäcken

För att komma fram till ett preliminärt värde per ton av förekomsten i Fetsjön – Ormbäcken arbetar Orezone med att se vilka metaller och mineral som kan utvinnas från förekomsten.

Som en del i det arbetet utförs anrikningsförsök med flotation (en anrikningsmetod) för att se vad som kan utvinnas med den metoden. Försöken utförs av Intertek, ett av världens största laboratorium för mineralanalyser. De första resultaten från flotationsförsöken för att ta ut även grafit från Fetsjön-Ormbäcken föreligger nu. Grafit används i batterier, smörjmedel, och en mindre mängd även till grafen, ultraren grafit.

Resultaten tyder på att det är möjligt att ta fram ett grafitkoncentrat, vilket då kan ge ett betydande bidrag till malmvärdet. Prover visar upp till 6% TGC (total graphitic carbon) medan ekonomisk halt brukar ligga på 2-3% TGC. Försöken med REE (Rare Earth Elements, sällsynta jordartsmetaller) fortsätter medan vi vet det är möjligt att ta ut andra metaller såsom molybden och vanadin (legeringsmetaller) ur förekomsten med beprövade metoder. Fetsjön – Ormbäcken är en så kallad polymetallic förekomst, där en rad metaller och mineral potentiell kan tas ut.

Tidigare Vd Anders West är nu geologisk konsult för bolaget. Det var på Anders iniativ som bolaget i 2015 ansökte om undersökningstillstånd för Fetsjön och Ormbäcken.

De första resultaten från flotationsförsöken ger oss ett mineral till som potentiellt kan ge ett stort ekonomiskt bidrag till malmvärdet och tar oss ytterligare ett steg mot en ekonomisk förekomst.

Samtidigt arbetar Orezone vidare med att etablera samarbetspartners för det vidare arbetet.

För mer information kontakta VD Johan Paulsson, tel 070 7105360. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com