bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
24 February, 2019

Orezone utser Roberto Garcia Martinez till ny VD

Orezones styrelse har utsett Roberto Garcia Martinez till ny VD. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2019.

Roberto Garcia Martinez har 25 års erfarenhet från gruvindustrin och har de senaste 10 åren varit VD för bolag baserade i Afrika och Europa. Roberto är doktor i juridik och har kandidatexamen i ekonomi samt industriell psykologi. Under sin karriär har han arbetat både med den teoretiska och praktiska sidan av prospekterings- och gruvindustrin. Roberto har fram till nyligen varit VD för Show Minerals S.L. och Haliburton Overseas Limited.

Roberto har arbetat som konsult för Orezone sedan november 2018.

Martin Liljestrand kommer att fortsätta som styrelseledamot i Bolaget.

”Från styrelsens sida är vi glada att kunna utse Roberto Garcia Martinez till ny VD. Han har en gedigen internationell bakgrund inom gruvindustrin. Han tillför bolaget den kompetens och operativa erfarenhet som behövs för att leda Orezone framtida expansion. Vårat mål är att skapa ett högkvalitativt prospekteringsföretag med verksamhet i Sverige och internationellt”, säger Claes Lindqvist, styrelsens ordförande.

”Orezone är ett fint bolag med en exceptionell styrelse och starkt nätverk. Jag är glad över att ha blivit vald att leda bolaget i nästa spännande fas av dess resa för att uppnå ytterligare framgång under de kommande åren.”, säger Roberto Garcia Martinez.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD
Telefon: +46 70-355 15 60
E-post: vd@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com