bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
7 December, 2015

Teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till cirka 89 procent

Totalt nyttjades 14 969 665 teckningsoptioner, innebärande att 14 969 665 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Orezone AB (publ) tillförs därmed cirka 3,7 Mkr. Antalet aktier i Orezone kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 59 595 736 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 191 914,72 kronor.

För frågor avseende teckningsoptionerna vänligen kontakta:

Eminova Fondkommission AB

Telefon: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se


För ytterligare information vänligen kontakta VD Anders West.

Tel 031 131190, 0720 128698

E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com