bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
27 February, 2017

VD-skifte i Orezone AB

Johan Paulsson, störste ägare inom Orezone AB, har utsetts till VD i bolaget per 2017-03-01.

Anders West, nuvarande VD, har från samma tidpunkt beviljats entledigande från sin tjänst på grund av hälsoskäl.

Anders kommer efter sin konvalescensperiod att vara tillgänglig för bolaget som teknisk expert.

Styrelsen 

Kort om Orezone 

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com