bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
22 March, 2016

Ansökan om undersökningstillstånd för litium, niob, tantal och beryllium beviljad och samarbetsavtal undertecknat

Området omfattar 900 hektar och är beläget i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Undersökningstillstånd gäller initiellt i tre år och kan därefter förlängas.

Under åttiotalet arbetade LKAB med tennprospektering i området.

Medan ansökan behandlats har Orezone förhandlat fram ett avtal med de australiska privata bolagen Haustella Pty Ltd och Wilron Marine Pty Ltd. Avtalet innebär att Orezone redan nu får sina kostnader tillbaka och inte har några som helst vidare kostnader eller förpliktelser i litiumprojektet. Orezones andel i en eventuell framtida produktion utgörs av royalties.

Orezones partners kommer att starta inledande arbeten under årets fältsäsong.

Under den kommande fältsäsongen kan Orezone därför med stor tillförsikt fokusera på sitt huvudprojekt i Dorotea där bolaget arbetar främst med sällsynta jordartsmetaller (s.k. REE). Under vintersäsongen deltar Orezone i ett mindre guldprojekt på Filippinerna.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698.

E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals receives approximately SEK 5.1 million through warrant redemption

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com