bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
8 February, 2016

Ansökan om undersökningstillstånd för Litium, Niob, Tantal och Beryllium inlämnad

Området omfattar 900ha och är beläget i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Under åttiotalet arbetade LKAB med tennprospektering i området.

Orezone börjar nu utarbeta ett arbetsprogram baserat på befintlig information. Under förutsättning att ansökan beviljas kommer inledande arbeten att startas till våren.

Orezones huvudprojekt ligger i Dorotea där vi arbetar främst med sällsynta jordartsmetaller (s.k. REE).

För mer information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698.
E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals increases its stake in the Finnish Hautalampi project to 100 per cent

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com