bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
7 June, 2018

Årsredovisning 2017 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”, då det är stor osäkerhetsfaktor att befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterats i Bolagets tidigare PM togs beslut om en emission under våren 2018, den övertecknades och inbringade till Bolagets ca 5,4 MSEK vilket vi i styrelsen bedömer tryggar Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 finns nu publicerad på vår hemsida www.orezone.se.

För mer info kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-947 35040, info@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals increases its stake in the Finnish Hautalampi project to 100 per cent

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com