bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
8 February, 2019

Årsredovisning 2018

Orezone AB(publ):s årsredovisning för 2018 återfinns i bifogad pdf fil.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60 eller vd@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals publishes Q2 report for 2023 – first part of environmental permit process for Finnish mine completed

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com